Internetové obchodné podmienky

Vítame Vás v našom 

internetovom obchode! Na služby, ktoré ponúka Dendax a jeho partneri, sa vzťahujú nasledujúce podmienky. Ak navštevujete naše stránky, alebo tu nakupujete, súhlasíte s týmito podmienkami. Prosím, pozorne si ich prečítajte.


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


Prečítajte si prosím našu Ochranu osobných údajov, ktorá sa týka Vašich návštev na týchto stránkach. 

Súbory cookie a súvisiace technológie

Stránky, registračné formuláre a výpočtové služby ponúkané spoločnosťou Dendax môžu používať cookies alebo podobné technológie. Súbory cookie sú malé súbory stiahnuté do vášho zariadenia. Súbory cookie nám pomáhajú zabezpečiť bezpečnosť a plynulé fungovanie našich služieb (bezpečnostné súbory cookie a súbory cookie v reláciách) a zhromažďovať informácie o preferenciách našich používateľov, aby naša ponuka online bola atraktívnejšia pre zákazníkov (sledovanie súborov cookie).

Súbory cookie zabezpečenia a relácie, ktoré používame, sú potrebné na poskytovanie služieb, ktoré potrebujete.

Väčšina vyhľadávacích nástrojov má cookies povolené automaticky. Môžete tiež nastaviť vyhľadávací nástroj takým spôsobom, aby vás upozornil, keď sa súbor cookie prevezme a nebudete môcť prijať zmeny v paneli užívateľa. Nesúhlasenie s používaním súborov cookie však môže obmedziť prístup k niektorým funkciám na webových stránkach spoločnosti Dendax.


Technológie Google Analytics a remarketingové technológie

Naša webová stránka, digitálne produkty a / alebo funkcie online používajú program Google Analytics, webovú stránku analýzy služieb Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google"). Služba Google Analytics používa súbory cookie, ktoré sú uložené vo vašom počítači, a uľahčuje analýzu vášho používania našich webových stránok. Potom sú tieto informácie odoslané spoločnosti Google a uložené spoločnosťou Google na serveroch nachádzajúcich sa v Spojených štátoch. Ak bola predtým aktivovaná funkcia skrytia IP adresy, táto adresa, ktorá patrí používateľom nachádzajúcim sa v jednej z krajín Európskej únie alebo inej krajine patriacej do Európskeho hospodárskeho spoločenstva, sa skráti. Iba vo výnimočných prípadoch sa úplná IP adresa prenesie na server Google v Spojených štátoch a skráti sa tam. Možnosť skrývania IP je aktívna. Spoločnosť Google použije tieto informácie v našom mene na to, aby mohla vyhodnotiť webové stránky a súvisiace funkcie online, rozvíjať používanie webových stránok, digitálne produkty a funkcie online a poskytovať ďalšie informácie súvisiace s používaním stránky. Spoločnosť Google nebude priraďovať adresu IP poskytovanú v kontexte služby Google Analytics s inými údajmi, ktoré má spoločnosť Google.

Viac informácií nájdete na našich webových stránkach na adrese https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk.


Spracovanie údajov a právo na zabudnutie

V súlade s európskym všeobecným zákonom o ochrane osobných údajov (GDPR) majú naši používatelia možnosť získať (na požiadanie) od spoločnosti Dendax potvrdenie, že osobné údaje sú alebo nie sú použité. Používatelia majú tiež možnosť vymazať tieto údaje ak o to  požiadajú . Ak to chcete urobiť, kontaktujte Dendax tu.


Osobné údaje

Naše webové stránky zhromažďujú osobné identifikačné údaje, ako sú mená, e-mailovú adresu a mobilné telefónne číslo iba od návštevníkov, ktorí dobrovoľne zadávajú tieto informácie v reakcii na výzvy, ktoré môžeme umiestniť na rôznych miestach nášho webu. Budeme tiež zhromažďovať e-mailové adresy z e-mailov, ktoré nám pošlete. Všetky dáta sú použité iba pre doručenie výsledkov výpočtov a alebo pre okamžitý kontakt ohľadom procesu vrátenie dane alebo iných služieb poskytovaných spoločnosťou Dendax. Dáta sú združené len s pracovníkmi spoločnosti Dendax


ZMLUVNÉ PODMIENKY WEBUCookies a podobné technológie


Webové stránky, registračné služby a kalkulačné služby ponúkané spoločnosťou Dendax môžu používať cookies a ďalšie podobné technológie. Cookies sú malé súbory stiahnuté do vášho zariadenia. Cookies nám pomáhajú zaistiť bezpečné a hladké fungovanie našich služieb (bezpečnostné cookies a session cookies) a zhromažďovať informácie o preferenciách používateľov, aby naše online ponuky boli pre užívateľov atraktívnejšie (sledovanie súborov cookie).
Súbory cookie zabezpečenia a relácie, ktoré nám slúžia, sú nevyhnutné pre poskytovanie služieb, ktoré ste požiadali.
Väčšina prehliadačov je automaticky nastavená tak, aby prijímala súbory cookie. Často môžete nastaviť prehliadač, aby vás upozorňoval na odoslanie súboru cookie, a môžete tiež zvoliť, že nebudete prijímať súbory cookie, a to zmenou určeného nastavenia v užívateľskom zariadení. Nepoužívanie súborov cookie však môže zabrániť používanie určitých funkcií a funkcií webovej stránky spoločnosti Dendax.

Technológia Google Analytics a Remarketing

Naše webové stránky, digitálne produkty a / alebo funkcie online využívajú Google Analytics, webovú analýzu spoločnosti Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, "Google"). Google Analytics používa súbory cookie, ktoré sú uložené v počítači a uľahčujú analýzu vášho používania našich webových stránok. Informácie generované cookie o vašom používaní našich webových stránok sú odovzdávané spoločnosti Google a uložené spoločnosťou Google na serveroch v Spojených štátoch. Ak bola aktivovaná anonymita IP, skráti sa adresa IP používateľov v krajine Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Iba vo výnimočných prípadoch bude úplná adresa IP prevedená na server Google v Spojených štátoch a skrátená. Anonymné IP je aktivovaná. Spoločnosť Google použije tieto informácie na účely vyhodnotenia webových stránok a vlastností online pre nás za účelom zostavenia prehľadov o činnosti na webových stránkach, digitálnych produktoch a funkciách online a poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s aktivity a využitie internetu pre nás. Spoločnosť Google nepřidružuje prenesenou adresu IP v kontexte služby Google Analytics s inými údajmi, ktoré spoločnosť Google držia.

Ďalšie informácie nájdete na adrese https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=cs.


Spracovanie dát a právo na zabudnutie

V súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov EÚ (GDPR) majú naši používatelia právo získať (na požiadanie) od spoločnosti Dendax potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje. Užívatelia môžu tiež na vyžiadanie vymazať svoje osobné údaje. Kontaktujte prosím Dendax tu.


WEBOVÉ PODMIENKY


AUTORSKÉ PRÁVA

Všetok obsah na týchto stránkách, napríklad text, grafika, logá, ikony, obrázky, zvukové klipy, digitálne súbory na stiahnutie, súbory dát a softvér, je majetkom spoločnosti Dendax alebo jej dodávateľov a je chránený medzinárodným autorským právom. Súhrn všetkých komponentov na týchto stránkach je výhradným vlastníctvom spoločnosti Dendax podľa autorského práva, a je chránený medzinárodným autorským právom.OCHRANNÉ ZNÁMKY

Obchodné známky nesúce meno Dendax nesmú byť použité v spojení s akýmkoľvek produktom alebo službou, ktorá nie je ponúkaná alebo vlastnená spoločnosťou Dendax, akýmkoľvek spôsobom, ktorý môže spôsobiť zmätok medzi zákazníkmi, či akýmkoľvek spôsobom, ktorý znevažuje a diskredituje Dendax. Všetky ostatné ochranné známky, ktoré nie sú vo vlastníctve spoločnosti Dendax alebo jej dcérskych spoločností,  a ktoré sa prezentujú na tejto stránke, sú majetkom príslušných vlastníkov, ktorí môžu, ale nemusia byť spojení alebo podporovaní spoločnosťou Dendax alebo jej dcérskych spoločností.


AUTORSKÉ PRÁVA

Dendax Vám poskytuje obmedzené povolenie k prístupu a použitiu týchto stránok, ale nie na stiahnutie (okrem cache), alebo modifikáciu, akejkoľvek ich časti, s výnimkou tých, na ktoré sa vzťahuje písomný súhlas spoločnosti Dendax. Táto licencia neobsahuje žiadne ujednania, týkajúce sa ďalšieho predaja alebo komerčného využitia tejto stránky alebo jej obsahu, akéhokoľvek zhromažďovania a používania akéhokoľvek produktu, popisov alebo cien: akékoľvek odvodené využitie tejto stránky alebo jej obsahu, akékoľvek sťahovanie alebo kopírovanie informácií o účte v prospech iného obchodníka; alebo iné využitie pre zber dát, roboty, alebo podobné sposoby zhromažďovania údajov. Táto stránka alebo akákoľvek jej časť  nesmie byť reprodukovaná, duplikovaná, kopírovaná, predávaná, navštevovaná alebo inak využívaná na komerčné účely bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Dendax. Nesmiete rámu alebo využívať rámovacie techniky k akejkoľvek ochrannej známky, logá, alebo iné súkromné ​​informácie (vrátane obrázkov, textu, rozloženie stránky, alebo forma) Dendax a našich spolupracovníkov bez výslovného písomného súhlasu. Nesmiete používať žiadne meta tagy ani iné ": skrytý text": Využitie Dendaxs názov alebo obchodné známky bez výslovného písomného súhlasu Dendax. Akékoľvek neoprávnené použitie ukončuje povolenie alebo oprávnenie udelené Dendax. Tie sú poskytované obmedzené, odvolateľné a nevýhradné právo vytvoriť hypertextový odkaz na domovskú stránku Dendax tak dlho, kým linku neznamená, že vykresliť Dendax, jeho spoločníkov, alebo ich produkty alebo služby vo nepravdivé, zavádzajúce, hanlivý, alebo inak urážlivé záležitosť. Nesmiete používať žiadne Dendax logo alebo iných vlastníckych grafické alebo ochranné známky v rámci odkazu bez výslovného písomného súhlasu.

VÁŠ UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

Pokiaľ budete využívať túto stránku, ste zodpovední za zachovanie  dôvernosti vášho účtu a hesla a za obmedzenie prístupu k Vášmu počítaču, a súhlasíte s tým, že prevezmete zodpovednosť za všetky činnosti, ktoré sa týkajú využitia Vášho účtu a hesla. Ak ste mladší ako 18 rokov, môžete využiť naše stránky iba so súhlasom rodičov alebo zákonných zástupcov. Spoločnosť Dendax a spoločnosti ňou poverené si vyhradzujú právo odmietnuť službu, zrušiť účty, odstrániť alebo upraviť obsah, alebo zrušiť objednávky podľa vlastného uváženia.
PREHĽAD, PRIPOMIENKY, EMAILY A INÝ OBSAH Návštevníci môžu zverejňovať recenzie, komentáre a ďalší obsah: a predkladať návrhy, námety, komentáre, otázky alebo iné informácie, ak obsah nie je nezákonný, obscénny, vyhrážajúce, hanlivý, invazívne, porušuje práva duševného vlastníctva, alebo inak škodí tretím stranám alebo je neoprávnený a nespočíva v softvérových vírusoch, politických kampaniach, komerčných námietok, reťazových listov, hromadných zásielkach alebo akejkoľvek forme "spamu". Nesmiete použiť falošnú e-mailovú adresu, stotožniť sa s akoukoľvek osobou alebo subjektom, alebo inak zavádzať, pokiaľ ide o pôvod karty alebo iného obsahu. Dendax si vyhradzuje právo (nie však povinnosť) odstrániť alebo upraviť taký obsah, ale pravidelne neposudzuje obsah.Ak uverejníte obsah alebo odošlite materiál a ak neuvedieme inak, udelíte Dendax a jeho spoločníkom nevýhradnú, bezúročné, trvalé, neodvolateľné a úplne sublicenční právo používať, reprodukovať, prispôsobovať, publikovať, prekladať, vytvárať odvodené diela z tohto média , distribuovať a zobrazovať na celom svete. Poskytnete spoločnosti Dendax a ich spoločníkom a sublicenceům právo používať meno, ktoré ste odoslali v súvislosti s takým obsahom, ak sa rozhodnú. Potvrdzujete, že vlastníte alebo inak riadite všetky práva k obsahu, ktorý zverejňujete: obsah je presný: že použitie poskytnutého obsahu neporušuje túto zásadu a nespôsobí ujmu žiadnej osobe alebo orgánu: a že odškodníte Dendax alebo jeho spoločníkmi za všetky nároky vyplývajúce z obsahu, ktorý dodávate. Dendax má právo, nie však povinnosť sledovať a upravovať alebo odstraňovať akúkoľvek aktivitu alebo obsah. Dendax nenesie žiadnu zodpovednosť a nepreberá žiadnu zodpovednosť za akýkoľvek obsah vyslaný vy alebo akoukoľvek treťou stranou.
RIZIKO STRATY Všetky položky zakúpené spoločnosťou Dendax sú realizované na základe zmluvy o preprave. V podstate to znamená, že riziko straty a nárokov na tieto veci prebehne na základe nášho doručenie dopravcovi.
POPIS PRODUKTOV Dendax a jeho spolupracovníci sa snaží byť čo najpresnejšie. Dendax však nezaručuje, že popisy produktov alebo iný obsah týchto stránok je presný, úplný, spoľahlivý, aktuálny alebo bezchybný. Ak produkt ponúkaný spoločnosťou Dendax sám nie je popísaný, je jediným opravným prostriedkom jeho vrátenie do nepoužívaného stavu.
ZRIEKNUTIE ZÁRUK A OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI
TENTO STRÁNKA JE POSKYTOVANÉ Dendax na AN ": AKO SÚ": A ": AKO JE K DISPOZÍCII": ZÁKLAD. Dendax NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY ALEBO AKEJKOĽVEK ZÁRUKY, VYSLOVENÉ ALEBO, AKO POUŽÍVANIA TEJTO STRÁNKY ALEBO INFORMÁCIÍ, OBSAHU, MATERIÁLOV ALEBO PRODUKTOV ZAHRNUTÝCH NA TOMTO STRÁNKE. VÝSLOVNE suhlasim, ŽE VAŠE POUŽÍVANIE TEJTO STRÁNKY JE NA VAŠE RIZIKO.V PLNOM ROZSAHU POVOLENOM PRÍSLUŠNÝM ZÁKONOM Dendax ZRIEKA VŠETKÝCH ZÁRUK, VÝSLOVNÝCH ALEBO IMPLIKOVANÝCH, VRÁTANE, ALE NIE VÝHRADNE, IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATEĽNOSTI A VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL. Dendax NEZARUČUJE, ŽE TENTO STRÁNKA, JEJ SERVERY ALEBO E-MAIL POSKYTUJÚ OD Dendax SÚ ZADARMO vírus alebo inými škodlivými KOMPONENTY. Dendax NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ŽIADNE ŠKODY AKÉHOKOĽVEK DRUHU VYPLÝVAJÚCE Z POUŽÍVANIA TEJTO STRÁNKY, VRÁTANE, ALE BEZ OBMEDZENIA NA PRIAME, NÁHODNÉ, TRESTNÉ A NÁSLEDNÉ ŠKODY.NIEKTORÉ ŠTÁTNE ZÁKONY NEPOVOĽUJÚ OBMEDZENIA NA ZÁRUKY ALEBO VYLÚČENIE ALEBO OBMEDZENIA NIEKTORÝCH ŠKÔD. V PRÍPADE, ŽE SA sa vyplňujú Tiete LEGISLATÍVA, NIEKTORÉ ALEBO VŠETKY HOREUVEDENÉ VÝSLOVNÉ ZÁVÄZKY, VYLÚČENIE ALEBO NEMUSÍ TÝKAŤ NA VÁS A mohlo byť ďalšie PRÁVA.
PRÍSLUŠNÉ PRÁVO Návštevou Dendax súhlasíte s tým, že zákony Slovenskej republiky, bez ohľadu na zásady kolízneho práva, budú upravovať tieto Podmienky používania a akýkoľvek spor, ktorý by mohol vzniknúť medzi vami a> Dendax alebo jeho spoločníci .
DISPOZÍCIE Akýkoľvek spor týkajúci sa vašej návštevy spoločnosti Dendax alebo produktov, ktoré ste zakúpili prostredníctvom Dendax , bude predložený dôvernému arbitráži v Českej republike, s výnimkou toho, akýmkoľvek spôsobom porušuje alebo hrozí, že poruší práva duševného vlastníctva Dendax , Dendax môže požiadať o súdne opatrenie alebo inú vhodnú úľavu v akomkoľvek štátnom alebo federálnym súdu v Českej republike a súhlasíte na výlučnú právomoc a miesto konania týchto súdov . Rozhodcovské konanie podľa tejto dohody sa bude uskutočňovať podľa pravidiel, ktoré prevládajú Americkej arbitrážnej asociácii. Rozhodca rozhodnutie je záväzné a môže byť zapísané ako rozhodnutie na akomkoľvek súde príslušnej jurisdikcie. V najširšom rozsahu povolenom rozhodným právom nebude žiadny arbitráž podľa tejto zmluvy spojený s arbitrážou, na ktorom sa bude zúčastňovať akákoľvek iná strana, na ktorú sa vzťahuje táto dohoda, či už prostredníctvom triedneho rozhodcovského konania alebo inak.


Zásady pre prácu s webovou stránkou, jej úpravy 

Prosím, prečítajte si naše podmienky, ako sú "Zasielanie a spôsob vrátenia" na týchto stránkach. Tieto podmienky taktiež upravujú Vaše návštevy stránok spoločnosti Dendax. Vyhradzujeme si právo meniť vzľah a obsah týchto stránok a Podmienok kedykoľvek.
Ak niektorá z týchto podmienok bude považovaná za neplatnú, neúčinnú alebo z akéhokoľvek dôvodu nevynútiteľnú, bude táto podmienka považovaná za oddeliteľnú a nebude mať vplyv na platnosť a vynútiteľnosť zostávajúcich podmienok.


OTÁZKY:

Otázky týkajúce sa našich podmienok používania, zásad ochrany osobných údajov, alebo iného materiálu týkajúceho sa súvisiacich oblastí, budú adresované na zamestnancov oddelenia zákazníckej podpory, ak kliknete  na "Kontaktujte nás" na strane ponuky. Alebo  nám pošlite email na adresu:info@Dendax.com