Vrátenie daní zo ŠvajčiarskaVrátenie preplatku dane z príjmu zo Švajčiarska


Švajčiarská daňová pravidlá sú pomerne zložitá. Nájdeme tu dane federálné a kantonálné. Federálná daň je progresívna, ale dosahuje maximálnej výšky 11,5 % celkových príjmov. Navyše sa vypočítává za celú rodinu.
Pre výpočet dane z príjmu cudzincov sa prihliada na typu povolenia na pobyt (L, B, C, Ci, G) a používa sa plošná zrážková daň, okrem povolenia na pobyt typu C.

Aké dane môžu byť zo Švajčiarska refundované?

Dendax Vám môže pomôcť vrátiť dane iba v prípade, že máte povolenie na pobyt typu C, ktoré sa vydáva až po 10 rokoch pobytu vo Švajčiarsku.

Aké dokumenty potrebujem k vráteniu preplatku dane?

Základným dokumentom je "Lohnausweis".

Čo je "Lohnausweis"?

"Lohnausweis" je prehľad Vašich zárobkov a zaplatených daní za celý daňový rok, ktorý vystavuje zamestnávateľ.

Čo môžem robiť, ak nemám "Lohnausweis"?

Je potrebné kontaktovať Vášho zamestnávateľa, aby Vám vydal náhradný doklad. Toto môže Dendax zariadiť za Vás. Originál "Lohnausweis" netreba, ak zamestnávateľ zasiela dáta o svojich zamestnancoch daňovému úradu elektronicky.

Koľko rokov spätne môžem žiadať o vrátenie daní?

Môžete požiadať o vrátenie daní až za 3 roky spätne. To znamená, že do konca roka 2016 môžete požiadať o daňovú refundáciu za roky 2013.

Ako dlho trvá, než získam späť svoje dane?

Priemerne trvá refundácia daní 6 mesiacov od dátumu zaslania na daňový úrad. Konečná dĺžka refundácie pre každého klienta záleží na dobe spracovania daňovým úradom.

Koľko je poplatok za služby?

The price of the tax return in Switzerland is between 600-1000CHF.
Cena nezahŕňa DPH a bankové poplatky.