Vrátenie daní zo ŠpanielskaVrátenie preplatku dane z príjmu zo Španielska

Všetci zamestnanci, ktorí pracujú v Španielsku a platia daň z príjmu, majú možnosť dostať späť preplatky svojich už odvedených daní.

Aké dokumenty potrebujem k vrátenie preplatku dane?

Základným dokumentom je "Certificado de retenciones".

Čo je "Certificado de retenciones"?

"Certificado de retenciones" je ročné súhrnné vyhlásenie, ktoré dostanete od svojho zamestnávateľa na konci daňového roka, alebo v priebehu roka pri odchode zo zamestnania. Tento formulár ukazuje celkovú zarobenú sumu peňazí, a tiež čiastku, ktorú zamestnávateľ zaplatil daňovému úradu z Vašich príjmov ako zálohu na daň a sociálne a zdravotné poistenie. Pri odchode zo Španielska sa prosím ubezpečte, že ste formulár "Certificado de retenciones" od svojho zamestnávateľa dostal /a. Taktiež si skontrolujte, či formulár obsahuje pečiatku a podpis zamestnávateľa, ktorý tento formulár vystavil.

Čo mám robiť, ak nemám "Certificado de retenciones"?

Ak ste formulár nedostal / a, môžete si o neho požiadať spätne individuálne, alebo sa obrátiť na nás.

Koľko rokov spätne môžem žiadať o vrátenie preplatku daní zo Španielska?

Môžete požiadať o vrátenie daní až za 4 roky spätne .

Ako dlho trvá vybavenie vrátenie preplatku daní?

Priemerne 6 mesiacov od dátumu, kedy sú všetky dokumenty odoslané na daňové úrady. Presná doba refundácie pre každého klienta závisí na dobe spracovania daňovým úradom.

Aký je poplatok za našu službu?

Poplatok je 22% z vrátenej sumy. Minimálny poplatok je 99 EUR.
Cena nezahŕňa DPH a bankové poplatky.