Vrátenie daní zo SlovenskaVrátenie preplatku dane z príjmu zo Slovenska

Všetci zamestnanci, ktorí pracujú na Slovensku, platí 19% daň z príjmu a majú právo dostať prípadné preplatky svojich odvedených daní späť.
Uistite sa, že po odchode zo Slovenska ste od svojho zamestnávateľa/ov obdržal/a všetky formuláre "Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislá činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti za obdobím ..."

Čo je Potvrdenie o prijmoch fyzickej osoby?

Potvrdenie o prijmoch fyzickej osoby je ročná súhrnné vyhlásenie, ktoré dostanete od svojho zamestnávateľa na konci daňového roka, alebo počas roka pri odchode zo zamestnania. Ukazuje celkovú zarobenú sumu peňazí od Vášho zamestnávateľa a sumu, ktorú zamestnávateľ zaplatil daňovému úradu z Vašich príjmov. Skontrolujte si prosím tiež, že na Vašom Ptvrdenie je pečiatka a podpis zamestnávateľa, ktorý Potvrdenie vystavil.

Koľko rokov späť môžem žiadať o vrátenie daní?

Môžete požiadať o vrátenie daní až 3 roky spätne.

Ako dlho trvá vybavenie vrátenie preplatku daní?

Priemerne 4-6 mesiacov od dátumu, kedy sú všetky dokumenty odoslané na daňové úrady, záleží na dobe spracovania daňového úradu.

Aký je poplatok za našu službu?

Poplatok je 22% z vrátenej sumy. Minimálny poplatok je 99 EUR.
Cena nezahŕňa DPH a bankové poplatky!