Vrátenie daní z UKVrátenie preplatku dane z príjmu z Veľkej Británie


Daňový systém v Anglicku vyžaduje platbu daní vopred od každej osoby, ktorá poberá mzdu v UK , tá po ukončení práce alebo na konci daňového roka môže požiadať o vrátenie dane. Požiadať o vrátenie preplatku dane je možné až 4 roky spätne. Ak však daňový úrad určí nedoplatok na daniach, môže požadovať od Vás penále za neskorú žiadosť spolu s určeným úrokom z refundovanej čiastky.

Váš zamestnávateľ Vám môže odčítať následujúce dane:

  • Daň z príjmov, 20 až 45%
  • National Insurance tax, 12%
Keďže väčšina zahraničných zamestnancov pracuje vo Veľkej Británii len po časť daňového roka, títo dostávajú priemernú refundáciu cca 1108 GBP !!! Avšak nie je možné refundovať medical a social tax. Na druhej strane sa dĺžka Vášho pracovneho pomeru v UK zohľadňuje vo Vašom dôchodku.

Počas Vášho pobytu v UK je nevyhnutné:

  • zaregistrovať sa v Home Office (ak ste z Bulharska, Rumunska alebo s trvalým bydliskom v krajine, ktorá nie je v EU);
  • požiadať o National Insurance Number.

Čo keď nosím uniformu? (Alebo osobitné úľava pre tých, ktorí nosia uniformu)

Ak musíte mať rozoznateľnou uniformu, ktorá dokazuje, že máte určitú prácu, napríklad značkové tričko alebo uniformu sestry alebo uniformu pre políciu, máte nárok na určitú úľavu.

Táto daňová úľava je určená na pokrytie nákupu, čistenie, opravy alebo výmeny výdavkov za vašu uniformu. Avšak, nemôžete si nárokovať, ak váš zamestnávateľ umýva vašu súpravu, poskytne vám tak možnosť (aj keď ju nepoužívate) alebo vám zaplatí za túto údržbu.

Suma, na ktorú môžete uplatniť daňovú úľavu, závisí na vašom odbore a povolaní. Štandardný paušálny príspevok na výdavky (frea) pre jednotnú údržbu je 60 libier (pre rok 2017/18).

Ak žiadate o to, čo ste vynaložili, budete potrebovať záznamy o platbách, zatiaľ čo 60 libier je paušálna, takže nemusíte zaznamenávať a vykazovať jednotlivé sumy, ktoré utratíte.


Čo keď pracujem na lodi? (Zvláštny odpočet dane pre námorníkov)

Ak ste zamestnanec a pracujete na mori, možno by ste mohli znížiť daňový poplatok tým, že získate odmenu za platenie námorníkov. Tu nájdete ďalšie informácie.

Čo je to formulár P45 ?

P45 je formulár, ktorý obdržíte od svojho zamestnávateľa, následne ako ukončíte zamestnanie. Môžete ho potrebovať, pokiaľ budete chcieť:
  • žiadať o refundácu daní počas nezamestnanosti
  • žiadať o sociálne dávky,
  • odovzdať Vášmu novému zamestnávateľovi potvrdenie, aby ste se vyhli plateniu emergency tax.

Čo je to dokument P60?

Dokument P60, vydávaný zamestnávateľom zamestnancovi, potvrdzuje údaje o zamestnaneckých príjmoch, daniach a sociálnom poistení za daňový rok. Dokument musí byť vydaný všetkým zamestnancom na konci daňového roka / pred 1. júnom ďalšieho roka. Od daňového roku 2010-11 môže byť dokument P60 zaslaný aj elektronicky.

Čo je to National Insurance Number?

National Insurance Number je uvedené na P45 alebo P60 v hornej časti dokumentu, ako identifikačné číslo platiteľa daní.

Čo je to National Insurance Tax?

National Insurance Tax je dôchodkové poistenie. Pre štáty EU nenávratné.

Koľko rokov dozadu môžete žiadať o vrátenie preplatku daní z UK?

O vrátenie preplatku daní z Veľkej Británie môžete žiadať až 4 roky spätne.

Ako dlho trvá proces refundácie daní?

Priemerne trvá vybavenie vrátenia preplatku daní 12 až 14 týždňov odo dňa zaslania žiadosti na daňový úrad. Presná dĺžka procesu refundácie pre každého klienta závisí od doby spracovania na daňovom úrade.