Vrátenie daní z USA

Vyvinuli sme jednoduchú aplikáciu e-taxfiling.com, kde môžete podať svoje daňové priznanie v USA v 4 krokoch a 4 minútach



Dendax ponúka profesionálne služby pre všetkých, ktorí pracovali v USA. Možeme Vám vrátiť Federálnu a štátnu daň zo všetkých štátov z USA. Miestne dane je však možné vrátiť len z niektorých štátov.

Dane platené v USA

Daňová štruktúra v USA sa skladá z niekoľkých typov daní:
  • Federálne dane
  • Štátne dane
  • Miestne dane
  • Sociálne a zdravotné poistenie
Hlavné dane sú federálne. Federálna daň je odpočítaná z celkového príjmu každého jednotlivca v USA. Sadzba federálnej dane závisí od výšky zárobku a môže dosiahnuť až 25%. Účastníci J-1 Work and travel programov platia obyčajne 10-15% federálnu daň z príjmu.

Štátna daň je odpočítaná z celkového príjmu každého jednotlivca v USA okrem nasledujúcich štátov: Aljaška, Florida, Nevada, New Hampshire, South Dakota, Texas, Washington and Wyoming. Sadzba štátnej dane závisí na danom štáte a môže dosiahnuť až 15%. Niektoré štáty uplatňujú odlišné systémy daňových úľav a preto sa môže stať, že bude refundovaná čiastka rozdielna pri federálnej aj štátnej dani.

Miestna daň z príjmu fyzických osôb sa odpočítava len v niektorých štátoch. Táto daň zvyčajne neprekročí 3% z príjmu. Vo väčšine prípadov táto daň nie je odpočítaná z Vášho príjmu. Dendax ponúka vrátenie miestnych daní len zo štátu New York.

Sociálne a zdravotné poistenie môže byť v niektorých prípadoch odpočítané z Vášho príjmu. Prosím majte na pamäti, že všetci pracujúci s J1 visa NIE sú predmetom platenia sociálneho a zdravotného poistenia, s výnimkou tých študentov, ktorí pracujú v USA viac ako 183 dní. Tieto dane sa odpočítavajú všetkým americkým rezidentom, ako aj všetkým účastníkom H2B visa.

Ak Vám ju Váš zamestnávateľ odpočíta z Vášho príjmu, požiadajte zamestnávateľa o nápravu tejto chyby. Proces refundácie zdravotného a sociálneho poistenia je dlhší a problematickejší. Musíte mať Váš DS-2019 formulár, meno, adresu, telefón Vášho zamestnávateľa a tiež W-2 formulár od Vášho zamestnávateľa.

Aké dokumenty potrebujete na vrátenie dane z príjmu?

S cieľom získať Vaše dane čo najrýchlejšie a dostať čo najvyššiu sumu, musíte mať:
  • W-2 formulár alebo kópiu poslednej výplatnej pásky od každého zamestnávateľa.
  • kópiu Social Security Card aby sme si vedeli overiť Vaše Social Security Number.

Čo je to W2 formulár?

The W-2 je formulár, ktorý sumarizuje celkovú výšku Vašich príjmov v USA a tiež výšku daní, ktoré Váš zamestnávateľ zaplatil daňovému úradu z Vášho príjmu. Zamestnávateľ v USA by mal odoslať W-2 formulár zamestnancovi pred 31. januárom každého kalenárneho roka. Formulár W-2 sa nevzťahuje k daňovému obdobiu, ale ku kalendárnemu roku. (od 1.januára do 31. decembra).

Čo je to Social Security Number?

Social Security Number (SSN) je deväťmiestne číslo vydávané americkým občanom, osobám s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom (pracujúcim osobám). Jeho hlavnou úlohou je sledovať osoby vo vzťahu k daňovej povinnosti. Social Security Number je tiež dôkazom, že zamestnanec pracuje v krajine legálne. Buďte opatrní a nezverejňujte Vašu Social Security Card bez podpísaných dokumentov o ochrane osobných údajov..

Čo ak nemám všetky potrebné dokumenty?

Jediné, čo budeme potrebovať, je Vaše správne číslo Social Security Card. Naši daňoví špecialisti budú kontakovať Vášho zamestnávateľa a môžu vyžiadať všetky kópie potrebných dokumentov ako Váš daňový zástupca. Neváhajte kontaktovať náš tím, ktorý Vám poskytne bližšie informácie.

Akú priemernú refundáciu môžem očakávať?

Priemerná refundácia z USA je 970 USD. Vašu refundáciu si tiež môžete vypočítať podľa Vašich výplatných dokumentov. Stačí použiť našu bezplatnú kalkulačku.
Online kalkulácia daní je len orientačná. Konečný výpočet a rozhodnutie o výške vrátenej dane závisí od daňového úradu IRS - Internal Revenue Service. Garantujeme Vám, že Vám vrátime čo najvyššiu čiastku refundácie vďaka našim dlhoročným skúsenostiam s daňovými úradmi a podrobnej znalosti právnych predpisov USA.

Koľko rokov dozadu môžete požiadať o vrátenie daní z príjmu z USA?

Podľa IRS môžete požiadať o vrátenie daní z príjmu až 4 roky spätne.

Ako dlho trvá proces refundácie daní?

Průměrná doba vypracování americkým daňovým úřadem je 8-12 týdnů pro federální a minimálně 8-14 týdnů pro státní daň. Doba vrátenia sa počíta od okamihu, v ktorom sa Vaše dokumenty dostali na daňový úrad v USA. Presná dĺžka procesu refundácie pre každého klienta závisí od doby spracovania na daňovom úrade.