Vrátenie daní z TalianskaDendax – jediná spoločnosť, ktorá vracia dane z príjmu z Talianska

 

Podľa Agenzie delle Entrate ­ talianskej daňovej správy, daňové zľavy a daňové zvýhodnenie je možné vrátiť zo svojich príjmov, obvykle vtedy, keď zaplatená daň z príjmov prevyšuje daňové sadzby, ktoré je skutočne nutné platiť miestnemu daňovému úradu.

 

Často ľudia, ktorí boli alebo sú zamestnaní v Taliansku v skutočnosti zaplatia viac dane z príjmov, než sa očakávalo, najmä ak zmenia zamestnanie alebo pracujú pre viac ako jedného zamestnávateľa a nemajú urobené potrebné kroky, aby sa zabránilo vyššiemu zaplateniu viac, než je nutné.

 

Každý, kto pracuje v zahraničí, platí daň z príjmu a je potrebné vedieť, že veľká časť z nich môže byť vrátená, a na to sa špecializuje Dendax! Podľa Agenzia delle Entrate v poslednom zdaňovacom období viac ako 67.28 % zamestnancov v Taliansku mali daňové úľavy, takže vrátenie dane z príjmov sú štandardný postup v mnohých krajinách EÚ.

 

V Dendaxe pracujeme striktne podľa všetkých talianskych a európskych zákonov a nariadení, zatiaľ čo v rovnakej dobe môžeme zaručiť čo najväčšie vrátenie dane pre našich klientov!

 

Čo je Codice Fiscale?

 

Codice Fiscale je daňový kód (zostavený zo 16 čísiel a písmen). Je to kód podľa ktorého daňový úrad indetifikuje cudzích občanov v Taliansku a súvisí s ich registráciou s daňovém úradu.

 

Každý cudzinec v Taliansku, ktorý sa zúčastnil finančných transakcií, musí mať daňový kód (Codice Fiscale).

 

Ak ste v Taliansku odpracovali 183 dní, bude pre Vás platiť sazba ako pre rezidentov.

 

 

Čo je to CUD?

 

CUD je formulár vydaný zamestnávateľom pre zamestnanca najneskôr do 15 marca nasledujúceho roku alebo maximálne 12 dní po skončení zamestnania. Uvádza všetky príjmy a zaplatené dane v danom roku od Vášho zamestnávateľa.

 

 

Aké dane môžu byť vrátené späť a kedy je posledná možnosť o vrátenie daní požiadať?

 

Jedná sa o daň z príjmu, ktorú daňovník platil na zálohách a čím skôr poskytnete potrebné dokumenty, tým skôr obdržíte Vašu vratku dane.
Upozorňujeme Vás, že regulárny termín pre zažiadanie o vrátenie daní za príslušný daňový rok je august nasledujúceho roku, napr. termín podania daňového priznania za rok 2013 je 30. august 2014. Za menší poplatok daňovému úradu je potom možné tento termín predĺžiť do 31. decembra 2014. V tom prípade od Vás však budeme potrebovať dodatočné dokumenty.

Dendax vracia dane z príjmu z Talianska až 4 roky spätne, ale proces vrátenie dane z predošlých rokov je náročnejší a je k nemu potrebná špeciálna plná moc Istanza di Rimborso

Dětské přídavky

Taliansko vyplácí desítky miliard na dětské přídavky každý rok. Pokud máte děti, máte pravděpodobně rovněž nárok! Zjistěte více zde.

Koľko času sa čaká na vrátenie dane?

 

Podľa Agenzia delle Entrate ­ Taliansky daňový orgán sa refundácia spracováva asi 1 rok. V niektorých prípadoch doba spracovania môže trvať až 2 roky a vo veľmi komplikovaných prípadoch, kedy je potreba viac dokumentácie, alebo je príliš zložité to môže trvať dlhšie ako 2 roky.

Dendax spracováva jednotlivé daňové pohľadávky do 5 pracovných dní. Dendax bude vyvíjať všetko úsilie, spolu s jeho oprávnenými agenciami v Taliansku na vrátenie Vašej refundácie!

 

 

Aký dlhý čas sa čaká na vrátenie dane z príjmu?

 

Podľa Agenzia delle Entrate – Talianskeho daňového úradu, refundácia trvá okolo 1 roku. V niektorých prípadoch môže trvať 2 roky a velmi zriedka môžu daňové úrady zadržať dokumenty viac ako 2 roky.

Dendax sa snaží spolu s daňovým poradcom v Taliansku vrátiť Vám Vaše dane čo najrýchlejšie.