Vrátenie daní z PoľskaVrátenie preplatku dane z príjmu z Poľska

Všetci zamestnanci, ktorí pracujú v Poľsku, platia daň z príjmu a majú právo dostať prípadné preplatky svojich odvedených daní späť.
Uistite sa, že po odchode z Poľska ste od svojho zamestnávateľa/ov obdržal/a všetky formuláre “Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy - PIT 11” alebo “Informacja o wysokošci przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemajace w polsce miejsca zamieszkania IFT-1/IFT-1R”.

Čo je “Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy” alebo
“Informacja o wysokošci przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemajace w polsce miejsca zamieszkania “?

“Informacja o dochodach…“ alebo “Informacja o wysokošci…” je ročné súhrnné vyhlásenie, ktoré dostanete od svojho zamestnávateľa na konci daňového roka, alebo počas roka pri odchode zo zamestnania. Ukazuje celkovú zarobenú sumu peňazí od Vášho zamestnávateľa a sumu, ktorú zamestnávateľ zaplatil daňovému úradu z Vašich príjmov. Skontrolujte si prosím tiež, že na Vašom doklade “Informacja o dochodach…” je pečiatka a podpis zamestnávateľa, ktorý “Informacja …“ vystavil.

Koľko rokov späť môžem žiadať o vrátenie daní?

Môžete požiadať o vrátenie daní až 2 roky spätne.

Ako dlho trvá vybavenie vrátenie preplatku daní?

Priemerne 6-8 mesiacov od dátumu, kedy sú všetky dokumenty odoslané na daňové úrady, záleží na dobe spracovania daňového úradu.

Koľko je poplatok za služby?

Poplatok je 22% z vrátenej sumy. Minimálny poplatok je 399 PLN.
Cena nezahŕňa DPH a bankové poplatky!