Vrátenie daní z Nového ZélanduVrátenie dane z príjmu z Nového Zélandu


Zákony Nového Zélandu vyžadujú, aby ľudia a organizácie platili dane. Vláda využíva tieto dane na úhradu vládnych výdavkov, vrátane verejných služieb na Novom Zélande, ako sú vzdelanie, nemocnice a zdravotná starostlivosť, cesty a sociálna starostlivosť. Takmer všetci novozélandskí prispievajú na tieto služby platením daní. Fiškálny rok trvá od 1. apríla do 31. marca. Väčšina zamestnancov zaplatí správnu sumu daní zo svojej mzdy a na konci fiškálneho roka nepotrebujú nič priznávať. Mnoho daňových poplatníkov však musí podať individuálnu daňové priznanie (IR3), ktoré zahŕňa celý príjem počas fiškálneho roka.

Rezident či nerezident?

Ste rezident v prípade, že:
  • Ste na Novom Zélande pobývali dlhšie ako 183 dní v akomkoľvek 12-tich mesačnom období a neuskutočnilo sa, že ste sa stali nerezidentov. Tieto 183 dní nemusí byť nepretržité.
  • Máte "trvalé miesto pobytu" na Novom Zélande
alebo
  • Ste pracovne nasadení mimo Nový Zéland vládou Nového Zélandu
Ak ste považovaní za rezidenta, budete zdanení na základe vašich celosvetových príjmov. Táto suma zahŕňa váš príjem z Nového Zélandu a všetkých ostatných krajín. Musíte ohlásiť príjmy zo zahraničia v prípade, ktoré dostanete počas obdobia, kedy ste považovaní za rezidenta na Nového Zélandu.

Ktoré dane sú odvádzané zo mzdy?

Všetci zamestnanci majú mať číslo IRD. Štandardná daňová sadzba osoby je 10,5 až 33%, ale v prípade, že nemáte číslo IRD, je táto sadzba 45%.

Koľko rokov spätne môžem požiadať o vrátenie dane?

Môžete uplatniť až 4 roky spätne odo dňa podania daňového priznania.

Ako dlho trvá proces vrátenia dane?

V priemere trvá vybavenie až 6 mesiacov odo dňa doručenia dokumentov daňovými úradmi. Čas sa však môže líšiť prípad od prípadu.

Aká je cena služby?

Poplatok je 14% z vrátenej sumy. Minimálny poplatok je 99 NZD.
Cena nezahŕňa DPH a bankové poplatky!