Vrátenie daní z NórskaVrátenie preplatku dane z príjmu z Nórska

Všetci zamestnanci, ktorí pracujú v Nórsku, platia daň z príjmu a majú právo dostať prípadné preplatky svojich odvedených daní späť. OObčania iných krajín, ktorí pracujú v Nórsku majú zvyčajne nárok na vrátenie časti zo zaplatených daní. Výška daní (percento, ktorým sú Vaše príjmy zdanené) je uvedena na “Daňové karte” (Skattekort). Dane sú v Nórsku centrálne spracovávané štátom a "Predvyplnené daňové priznanie" je rozosielanie Daňovým úradom priamo jednotlivým zamestnancom ku kontrole. Uistite sa preto, že po odchode z Nórska ste obdržali "Predvyplnené daňové priznanie" (Selvangivelse), popr. ešte niektoré ďalšie z týchto dokumentov: "Predbežný prehľad daní k úhrade" (Forelopig oversikt over skatter), “Daňové rozhodnutie” (Skatteoppgjor). Od svojho/svojich zamestnávateľa/ov ste tiež mohol/a obdržať ďalšie formuláre “Lonns- og trekkoppgave” - potvrdenie o príjmoch a zaplatených daniach. Pre komunikáciu s nórskym Daňovým úradom Vám bolo pridelené nórské identifikačné číslo (Fodselsnummer) popr. dočasné číslo (D-nummer).

Aké dokumenty potrebujem pre podanie daňového priznania a vrátenie daní z Nórska?

Pre spracovanie daňového priznania je potrebné predovšetkým znať nórské identifikačné číslo (Fodselsnummer) popr. dočasné číslo (D-nummer) a odovzdať nám “Lonns- og trekkoppgave” - Potvrdenie o príjmoch a zaplatených daniach od zamestnávateľa a "Predvyplnené daňové priznanie" (Selvangivelse) - ak ho máte k dispozícii.

Čo je "Predvyplnené daňové priznanie" (Selvangivelse)?

Selvangivelse je ročné prohlásenie, ktoré dostanete od nórskeho Daňového úradu na konci daňového roka a obsahuje predbežný výpočet daňovej povinnosti na základe informácií od zamestnávateľov, bánk, štátnych úradov, atď. Ukazuje celkovú zarobenú sumu peňazí od Vášho zamestnávateľa, sumu, ktorú zamestnávateľ zaplatil daňovému úradu z Vašich príjmov a prípadné daňové odpočty, na ktoré máte nárok.

Koľko rokov späť môžem žiadať o vrátenie daní?

Môžete požiadať o vrátenie daní až 3 roky spätne.

Ako dlho trvá vybavenie vrátenie preplatku daní?

Priemerne 3 - 9 mesiacov od dátumu, kedy sú všetky dokumenty odoslané na daňové úrady, záleží na dobe spracovania daňového úradu.

Koľko je poplatok za služby?

Cena je 80 EUR.
Cena nezahŕňa DPH a bankové poplatky!