Vrátenie daní z Nemecka

Registrácia Vypočítajte si výšku vrátených daní

Vrátenie preplatku dane z príjmu a získania prídavkov na deti z Nemecka


V Nemecku funguje progresívne zdanenie jednotlivcov. Inak povedané, čím vyšší príjem, tým vyššie dane je nutné odvádzať. Daňová sadzba pre jednotlivca je medzi 14% a 45%.


PríjemDaň
do 8820 €   0
8.821– 54.057 €14%
54.058 – 256.303 €42%
25.304 € a viac45%

Všetci zamestnanci a živnostníci sú povinní platiť daň z príjmov. Ak jednotlivec splní podmienky pre trvalú rezidentúru v Nemecku, bude jeho daň vypočítaná z príjmu z Nemecka i zo zahraničia. Rezident v inej krajine platí daň iba z príjmov z Nemecka.

Zamestnávateľ je povinný odvádzať splatnú daň, daň z príjmu a sociálne poistenie každý mesiac za každého zamestnávateľa ako súčasť výplaty. Daňové priznanie sa vždy predkladá do konca mája nasledujúceho roka.

Refundáciu môžete získať aj v prípade že:
  • ste v Nemecku pracovali menej ako jeden kalendárny rok- napríklad ak ste pracovali ako sezónni pracovníci, mali ste pauzu medzi dvoma zamestnaniami alebo ste začali napríklad v marci a skončili v novembri
  • ste pracovali pre viac, ako jedného zamestnávateľa počas jedného roka
  • pracovali ste pre viac ako jedného zamestnávateľa naraz
  • ste do práce dochádzali

Dane vraciame tiež osobám, ktoré v Nemecku podnikajú ako SZČO (Selbstständige Arbeit). 

Ak pravidelne odvádzate zálohy na dane alebo máte ročný príjem (nie obrat) vyšší ako 17,500 , môžeme Vám pomôcť s podaním daňového priznania.
Na vybavenie budeme potrebovať iba všetky dokumenty o Vašich príjmoch - faktúry prijaté a vydané.


Aké dane môžeme vrátiť?

Pomôžeme Vám vrátiť daň z príjmov zaplatenú v Nemecku alebo aspoň jej časť. Tiež, ak máte deti mladšie ako 18 rokov, prípadne 26 rokov a stále študujú, pre Vás môžeme získať prídavky na deti.

Čo je Lohnsteuerbescheinigung?

Lohnsteuerbescheinigung (alebo LBS) je súhrn zárobkov a zaplatených daní zamestnancov na celý daňový rok vytvorený zamestnávateľom. Originál LBS nie je potrebné na podanie žiadosti o refundáciu daní, ak zamestnávateľ zasiela dáta o svojich zamestnancoch do daňového úradu elektronicky. Lohnsteuerbescheinigung je vydaný zamestnávateľom na konci daňového roka. Všetci zamestnávatelia sú povinní tento formulár vydať svojim zamestnancom a to najneskôr koncom februára nasledujúceho roku (napríklad koncom februára 2017 za daňový rok 2016).

Čo môžem robiť, ak nemám Lohnsteuerbescheinigung LBS?

  • Je potrebné kontaktovať Vášho zamestnávateľa, aby Vám vydal náhradný doklad
  • Dendax môže požiadať o tento dokument za Vás

Je možné refundovať Sozial- a Rentenversicherung daň (zdravotné a sociálne poistenie)?

Zaplatené zdravotné poistenie je možné refundovať len pre občanov krajín mimo EÚ starší ako 65 rokov.

Detské prídavky

Nemecko vypláca desiatky miliárd eur, ako prídavky na deti za každý rok. Ak máte deti, máte tiež pravdepodobne nárok! Zistiť viac tu.

Koľko rokov spätne môžem žiadať o vrátenie daní?

O vrátenie daní môžete žiadať 4 roky spätne (vo výnimočných prípadoch až 7 rokov).


Priemerná výška refundácie daní z Nemecka je 2125 eur!

Ako dlho trvá, než získam späť svoje dane?

V priemere trvá proces vrátenia daní 6 mesiacov od dátumu zaslania na daňový úrad. Presný čas pre vrátenie daní je pre každého klienta iný a záleží na daňovom úrade.

Koľko je poplatok za daňové priznanie / refundáciu?

Poplatok je 14% z vrátenej sumy. Minimálny poplatok je 59 EUR.
Cena nezahŕňa DPH a bankové poplatky!