Vrátenie daní z Luxemburska

Refundácia dane z príjmu z LuxemburskaKaždý zamestnanec alebo osoba samostatne zárobkovo činná, ktorá pracuje alebo podniká v Luxembursku, podlieha platbe dane z príjmu vo výške 8-40 % a má nárok na jej vrátenie po odcestovaní z krajiny.

Čo je dokument Certificat de Remuneration /Certificat de Salaire ou de Pension?

Certificat de Remuneration/Certificat de Salaire ou de Pension je dokument, ktorý dostanete od Vášho zamestnávateľa na konci daňového roku. Uvádza celkovú výšku mzdy, vyplatenú Vaším zamestnávateľom a čiastku daní, ktorú za Vás poukázal na účet daňového úradu. Doporučujeme Vám vyžiadať si ho od zamestnávateľa pred odcestovaním z krajiny. Toto je dôležitý doklad, ktorý budete potrebovať pre úspešné vrátenie dane.

Koľko rokov spätne môžem požiadať o daňovú refundáciu?

Môžete požiadať 1 rok spätne k dátumu podania daňového priznania.

Ako dlho trvá vrátenie dane?

V priemere 3-6 mesiacov od dátumu podania daňového priznania na príslušnom daňovom úrade.

Kolik je poplatek za služby?

Poplatok je 0% z vrátenej sumy. Minimálny poplatok je 59 EUR.
Cena nezahrnuje DPH a bankové poplatky!