Vrátenie daní z Kanady

Vrátenie preplatku dane z príjmu z Kanady
Získanie refundácie daní z Kanady má niekoľko fáz. Najskôr je potrebné uvedomiť si svoj rezidentskými status.

 • Nerezident Kanady na daňové účely:
 • Daňový nerezident v Kanade daní iba príjmy získané na území Kanady. Ste nerezident a nevytvorili ste v Kanade dostatočnej obytnej väzby a zostali ste v krajine menej ako 183 dní počas fiškálneho roka.
 • Považovaný za daňového rezidenta Kanady na daňové účely:
  Ak ste považovaní za daňového rezidenta Kanady, daní sa v Kanade Vaše príjmy celosvetovo. Ste považovaní za rezidenta a nevytvorili ste v Kanade dostatočnej obytnej väzby, ale zostali ste v krajine viac ako 183 dní počas fiškálneho roka

Mám povinnosť podať daňové priznanie?

Nerezident
Musíte podať daňové priznanie ak
 • Máte k úhrade dlh na dani
 • Chcete nárokovať refundáciu

Predpokládaný rezident
Ak ste považovaní za rezidenta Kanady
 • Musíte priznať všetky príjmy, získané v danom roku aj mimo Kanady
 • Môžete uplatniť všetky odpočty a daňové kredity, ktoré Vám patrí
 • Musíte podať daňové priznanie v prípade, že máte dlh na dani, chcete získať refundáciu alebo Vás finančný úrad (CRA) vyzve k podanie daňového priznania
Všeobecne vzaté, daňové priznanie musí byť podané najneskôr do 30. apríla nasledujúceho roka. Napríklad daňové priznania 2017 musí byť odoslaná do 30. apríla 2018. Je však možné podať daňové priznanie aj za staršie roky.

Aké dane môžu byť odpočítané z Vášho príjmu?

 • Federálna daň z príjmu v rozmedzí 15% až 33%
 • Provinčné/Oblastný daň z príjmu,  ktorá sa rôzni v závislosti na danej provinciu / oblasti. Pre viac informácií kliknite tu
 • Čo potrebujem pre zažiadanie o daňovú refundáciu?

  Pre žiadosť potrebujete dokument T4 ročné vyúčtovanie od všetkých zamestnávateľov, SIN (Social Insurance Number), data príchodu a odchodu, potvrdenie o Vašich príjmoch mimo Kanady priebehu daného fiškálneho roka.

  Čo mám urobiť, keď zistím, že mám na daniach dlh k uhradeniu?

  Musíte podat daňové přiznání a zaplatit nedoplatek na dani. V případě, že nejste schopni uhradit celou částku úřadu najednou, můžete si sjednat splátkový kalendář. Je Vaší zodpovědností kontaktovat Canada Revenue Agency (CRA) před 1. květnem, abyste se vyhnuli úrokům a navyšování penále. Po 1. květnu připočítává CRA k dlužné částce úroky do doby, než je celá částka uhrazena.

  Koľko rokov spätne môžem žiadať o vrátenie daní?

  O vrátenie daní z Kanady môžete požiadať až 4 roky spätne.

  Ako dlho trvá, než dostanem späť preplatok dane?

  V priemere trvá doba procesu vrátenia daní 4 mesiace od dátumu odoslania na daňový úrad. Presný čas refundácie záleží rýchlosti vybavovania samotným finančným úradom a líši sa od prípadu k prípadu.