Vrátenie daní z ÍrskaDaňová refundácia z Írska

Ak ste zamestnanec, obvykle platíte dane cez PYE (Pay As You Earn). Vždy, keď je Vám vyplácaná mzda, Váš zamestnávateľ zároveň strháva daň z príjmu (income tax-IT), Pay Related Social Insurance (PRSI) a Univrsal Social Charge (USC). Tieto sumy sú platené priamo úradu.

Vyššie odvádzaných daní závisí na:  
 • Vašom rezidentskom štatútu
 • Pôvodu Vášho príjmu
 • Štátu, kde vykonávate povinnosti týkajúce sa Vášho obchodu, profesie alebo zamestnania
Aké dane možno odpočítať z vášho príjmu?
 • Daň z prímu -  sadzby sa pohybujú medzi 20 a 40% vašich príjmov
 • USC (Universal Social Charge) - Ak váš celkový príjem v roku 2017 je 13 000 EUR alebo menej, nezaplatíte žiadne poplatky na USC. Pokiaľ sa jedná o viac ako 13.000 €, zaplatíte USC za plný príjem a daňové sadzby sa pohybujú od 0,5 do 8% (sadzby dane platné pre fiškálny rok 2017)
 • PRSI (Pay Related Social Insurance) - nepovinné poistenie

Ako zjistit, či ste rezident pre daňové účely?
Považujete sa za daňových rezidentov v Írsku, ak ste v Írsku celkom:
 • 183 alebo viac dní počas fiškálneho roka
alebo
 • 280 viac dní počas fiškálneho roka plus predchádzajúceho fiškálneho roka spoločne, s minimom 30 dní v každom roku

Na aké druhy príjmov platíte daně?
Ak ste daňovým rezidentom v Írsku za fiškálny rok, zaplatíte írsku daň z Vašich celosvetových príjmov a ziskov, ktoré ste zarobili v priebehu daného roka. Celosvetový príjem je celkový príjem, ktorý získate kdekoľvek na svete počas fiškálneho roka.

Daňové kredity
Daňový záväzok daňových poplatníkov môže byť znížený o daňové kredity a zľavy.

Mám nárok na daňové kredity?

Občania EÚ alebo štátnym príslušníkom
 • Pokiaľ sa bude aspoň 75% Vášho príjmu zdaniť v Írsku, máte nárok na všetky daňové kredity
 • Ak budete v Írsku zdaňovať menej, ako 75% svetových príjmov, je možné, že máte nárok na niektoré daňové kredity

Občan krajina, ktorá uzavrela daňovú zmluvu s Írskom
 • Ak máte príjmy len z Írska, získate maximálnu zľavu na daňových kreditoch
 • Ak máte príjem aj mimo Írska, je možné, že máte nárok na niektoré daňové kredity
Ostatné nerezidenti 
 • Iní nerezidenti nemajú nárok na žiadne daňové kredity


Počas Vášho pobytu v Írsku musíte:

 • Požiadajte o osobné číslo Personal Public Service Number (PPS) na oddelení sociálnych vecí a rodiny (Department of Social & Family Affairs), ktoré vás identifikuje ako daňovníka
 • Oznámte zamestnávateľovi vaše číslo PPS, akonáhle ho obdržíte


Ktoré dokumenty sú nevyhnutné pre podanie daňového priznania?

 • Formulár P45 - tento dokument obdržíte od svojho zamestnávateľa pri ukončení zamestnania pred koncom fiškálneho roka.
 • Formular P60 - tento dokument potvrdzuje Vaše príjmy, zaplatenej dane a USC za celý fiškálny rok. Tento výkaz obdržíte vždy po skončení fiškálneho roka.


Ako dlho trvá proces refundácie?

Vybavenie v priemere trvá 10-12 týždňov od okamihu odoslania dokumentov daňovým úradom, konečný čas sa môže líšiť prípad od prípadu.