Vrátenie daní z FínskaRefundácia daní z príjmu z Fínska

Každý, kto je zamestnaný vo Fínsku, má vlastné číslo sociálneho poistenia a odvádza dane, dostane takzvané predbežné daňové priznanie"Tax Return" a rozhodnutie "Assessment Decision". Predbežné daňové priznanie obsahuje sumy, ktoré boli z Vášho príjmu odvedené počas daňového roka podľa inštrukcií na osobné daňové karte pre daný rok. Daňová karta však obsahuje iba približné hodnoty pre odvody a príjmy, čiže je veľmi pravdepodobné, že je potrebné sumy upraviť.

Daňové refundácie sú vyplácané pravidelne na konci kalendárneho roka. Presný dátum sa líši každý rok, ale zvyčajne ide o posledný týždeň v novembri alebo prvý týždeň v decembri. Prípadné nedoplatky na daniach z predchádzajúcich rokov je nutné uhradiť najneskôr v priebehu novembra, vždy pred vyplácaním refundácií z finančného úradu.

Čo potrebujem k žiadosti o refundáciu z Fínska?

  • Predbežné daňové priznanie (Tax Return) s rozhodnutím (Assessment Decision).

Čo je to predbežné daňové priznanie (Tax Return) a rozhodnutie (Assessment Decision)?

Ide o dokumenty, ktoré dostane každý daňovník listom každý rok v marci alebo apríli. Obsahujú informácie o odvedených preddavkoch, povinných daniach a príjmoch tak, ako boli zamestnávateľom ohlásené na finančný úrad.

Čo je to daňová karta?

Daňová karta existuje buď ako osobné karta alebo v elektronickej podobe a obsahuje informácie o Vašom daňovom zaradenie. Toto zaradenie sa odvíja od vašich očakávaných zárobkov a odvodov počas daného fiškálneho roka. Všetci registrovaní zamestnanci dostanú daňovú kartu poštou v priebehu januára. Jednoducho povedané, každý musí dostať daňovú kartu ešte pred februárovú výplatou.

Ako dlho trvá vybavenie daňové refundácie?

Všetky refundácie sú vyplácané koncom novembra alebo začiatkom decembra každý rok. Je dôležité poslať žiadosť o korekciu v časovom limite tomu vyhradenom a uvedenom v Assessment Decision, alebo bude táto korekcia braná do úvahy až v budúcom období pre vyplácanie refundácií.

Aká je cena za službu?

Poplatok je 22% z vrátenej sumy. Minimálny poplatok je 199 EUR.
Cena nezahrnuté DPH a bankové poplatky!