Vrátenie daní z EstónskaVrátenie preplatku dane z príjmu z Estónska


Všetci zamestnanci, ktorí pracujú v Estónsku, platí 20% daň z príjmu. Pokiaľ ide o príjem z roku 2014 či staršieho, zdanenia je 21%. Občania EÚ majú možnosť odpočtu väčšieho množstva položiek, než ostatní žiadatelia.
Na podanie daňového priznania / vrátenie daní potrebujete Potvrdenie o celkových príjmoch a zaplatených preddavkoch daní (Certificate for payments made to a non-resident natural person, amounts withheld and social tax calculated / Mitteresidendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja arvutatud sotsiaalmaksu töend).  Potvrdenie Vám vystaví Váš zamestnávateľ. V prípade, že ste pracovali u viacerých zamestnávateľov v jednom roku, potrebujete Potvrdenie od každého z nich. Vzhľadom k tomu, že vrátenie daní závisí aj na výške celkových príjmov, musíte daňovému úradu predložiť aj prehľad všetkých príjmov v danom roku (z Vašej domovskej krajiny alebo aj iné).

Čo je Potvrdenie o celkových príjmoch?

Potvrdenie o celkových príjmoch a zaplatených preddavkoch (Certificate for payments made to a non-resident natural person, amounts withheld and social tax calculated / Mitteresidendist füüsilisele isikule tehtud väljamaksete, kinnipidamiste ja arvutatud sotsiaalmaksu töend) je ročný súhrnné vyhlásenie, ktoré dostanete od svojho zamestnávateľa na konci daňového roka. Ukazuje celkovú zarobenú sumu peňazí od Vášho zamestnávateľa a sumu, ktorú zamestnávateľ zaplatil daňovému úradu z Vašich príjmov.

Koľko rokov spätne môžem žiadať o vrátenie daní?

Môžete požiadať o vrátenie daní až 3 roky spätne.

Ako dlho trvá vybavenie vrátenie preplatku daní?

Priemerne 4-6 mesiacov od dátumu, kedy sú všetky dokumenty odoslané na daňové úrady, záleží na dobe spracovania daňového úradu.

Koľko je poplatok za služby?

Poplatok je 22% z vrátenej sumy. Minimálny poplatok je 99 EUR.
Cena nezahŕňa DPH a bankové poplatky!