Vrátenie daní z Belgicka

Aký je poplatok za našu službu?

Poplatok je 14% z vrátenej sumy. Minimálny poplatok je 60 EUR.
Uvedený poplatok je bez DPH a bankových poplatkov!


Vrátenie dane z príjmov z BelgickaKaždý zamestnanec alebo osoba samostatne zárobkovo činná, ktorá pracuje alebo podniká v Belgicku, podlieha platbe dane z príjmu vo výške 25 - 50%. Sadzba dane závisí od výšky príjmu. Každý rezident alebo nerezident, ktorý pracoval v Belgicku viac ako 183 dní počas daňového roku, je povinný podať daňové priznanie. Doporučujeme splniť si túto povinnosť pre prípad Vášho plánovaného návratu do práce v Belgicku.

Zdaniteľný príjem Daň
0 až 11,070 € 25 %
11,070 až 12,720 € 30 %
12,720 až 21,190 € 40 %
21,190 až 38,830 € 45 %
38,830 € a viac 50 %

Čo je formulár Loonfiche 281.10/Fiche de Remuneration?

Formulár Loonfiche 281.10/Fiche de Remuneration  je ročný súhrnný dokument, ktorý dostanete od Vášho zamestnávateľa na konci daňového roku. Uvádza celkovú výšku mzdy, vyplatenú Vaším zamestnávateľom a čiastku daní, ktorú za Vás odviedol na účet daňového úradu.

Dětské přídavky

Německo vyplácí desítky miliard na dětské přídavky každý rok. Pokud máte děti, máte pravděpodobně rovněž nárok! Zjistěte více zde.

Koľko rokov spätne môžete požiadať o daňovú refundáciu?

Môžete požiadať 3 roky spätne k dátumu podania daňového priznania.

Ako dlho trvá vrátenie dane?

Proces refundácie trvá v priemere 8-12 mesiacov od dátumu podania daňového priznania na príslušnom daňovom úrade. Konečná doba zpracovania závisí na konkrétnom daňovom úrade a môže byť odlišná.