Prídavky na deti z Rakúska - Familienbeihilfe

Prídavky na deti z Rakúska


V rámci našich služieb ponúkame klientom sprostredkovanie získanie prídavkov na deti. V prípade, že si klient uplatnil prídavky sám, poskytujeme tiež konzultácie. Každý daňovník v Rakúsku má nárok na detské prídavky, bez ohľadu na to, či je zamestnaný, či ako vysoký má plat. Prečo teda o detskej prídavky nepožiadať?

Kto môže získať prídavky na deti z Rakúska?

Prídavky na deti môžu získať občania Európskej únie, Švajčiarska, Srbska, Čiernej Hory, Bosny a Hercegoviny, Alžírska, Kosova, Maroka, Tuniska a Turecka. Rodičia majú nárok na prídavky, ak rodina sídli v Rakúsku a dieťa (môže byť nevlastní alebo adoptované) žije so žiadateľom v rovnakej domácnosti.

Ako dlho trvá vybavenie získanie prídavkov na deti?

Priemerne šesť až deväť mesiacov.

Aká je výška prídavkov na deti?

  • Pre deti od narodenia do 3 rokov 111,80 EUR na dieťa za mesiac
  • Pre deti od troch rokov 119,60 EUR
  • Pre staršie desiatich rokov 138,80 EUR
  • Pre staršie devätnástich rokov 162 EUR
  • Pre deti s ťažším postihnutím 152,90 EUR.

Aký je maximálny vek dieťaťa, na ktoré získam prídavky?

Vo chvíli dosiahnutia 18-tich rokov sú prídavky vyplácané len za určitých okolností. Napríklad, ak dieťa študuje na univerzite, absolvuje odbornú prípravu alebo má zdravotné postihnutie.

Koľko rokov spätne môžem žiadať o prídavky na deti?

Môžete žiadať päť rokov spätne.

Aký je náš poplatok?

199 EUR 

Ceny nezahŕňajú DPH a bankové poplatky!