Prídavky na deti z Nemecka - Kindergeld

Page Title

Prídavky na deti z Nemecka

V rámci našich služieb ponúkame klientom sprostredkovanie získanie prídavkov na deti. V prípade, že si klient uplatnil prídavky sám, poskytujeme tiež konzultácie. 

Každý daňovník v Nemecku má nárok na detské prídavky, nech zamestnanec alebo podnikateľ. Prečo teda o detskej prídavky nepožiadať?

Kto môže získať prídavky na deti z Nemecka?


Prídavky na deti môžu získať občania Európskej únie, Švajčiarska, Srbska, Čiernej Hory, Bosny a Hercegoviny, Alžírska, Kosova, Maroka, Tuniska a Turecka. Rodičia majú nárok na prídavky, ak rodina sídli v Nemecku a dieťa (môže byť nevlastní alebo adoptované) žije so žiadateľom v rovnakej domácnosti.

Ako dlho trvá vybavenie získanie prídavkov na deti?


Priemerne šesť až deväť mesiacov.

Aká je výška prídavkov na deti?


Na prvé dve deti 192 eur mesačne, na treti 198 eur a na každé ďalšie 223 eur.

Aký je maximálny vek dieťaťa, na ktoré získavam prídavok?


Maximálny vek je 18 rokov. V prípade, že je mladistvý študentom, platí veková hranica 25 rokov.

Koľko rokov spätne môžem žiadať o prídavky na deti?


Môžete žiadať iba za posledných 6 mesiacov.

Aký je náš poplatok?

199 EUR 

Ceny nezahŕňajú DPH a bankové poplatky!