Prídavky na deti z IslanduPage Title

Prídavky na deti z Islandu

V rámci našich služieb ponúkame klientom sprostredkovanie získanie prídavkov na deti. V prípade , že si klient uplatnil prídavky sám, poskytujeme tiež konzultácie.

Kto môže získať prídavky na deti z Islandu?


Prídavky na deti môžu získať občania Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru (EÚ + Švajčiarsko, Nórsko, Lichtenštajnsko ...).

Ako dlho trvá vybavenie získanie prídavkov na deti?


Priemerne šesť až deväť mesiacov.

Aká je výška prídavkov na deti?
Na prvé dieťa 194 081 ISK (islandských korún) ročne (rok 2015), na každé ďalšie dieťa 231 019 ISK (za rok 2015)

Aký je maximálny vek dieťaťa, na ktoré získam prídavok?


Maximálny vek je 18 rokov. Platí sa spätne za predchádzajúci rok. Plná suma za rok, v ktorom sa dieťa narodilo. Nič v roku kedy dovŕši 18 rokov.

Koľko rokov spätne môžem žiadať o prídavky na deti?


Môžete žiadať päť rokov spätne.

Aký je náš poplatok?


Rovnaký ako v prípade refundácie dane z príjmu.