Prídavky na deti z Holandska

Prídavky na deti z Holandska

V rámci našich služieb ponúkame klientom sprostredkovanie získanie prídavkov na deti. V prípade, že si klient uplatnil prídavky sám, poskytujeme tiež konzultácie. Holandsko ponúka dva druhy prídavkov na deti (Kinderbijslag a Kindgebonden Budget). Ak chcete získať druhú, musíte najprv dostať Kinderbijslag. Každý nie je oprávnený získať rozpočet Kindgeboden.

Kto môže získať Kinderbijslag?
Tieto prídavky na deti môžu získať občania Európskej únie a občania z členských štátov EHP a Švajčiarska, ktorí platia holandské sociálne poistenie AKW a majú dieťa (alebo viac detí) mladší 17 rokov. Aj v prípade, že klient vo svojej krajine získal prídavky na deti a jeho holandskej prídavky by boli vyššie, je možné získať tento rozdiel. Pre podanie žiadosti je nutné Burgerservicenummer dieťaťa, ak ho klient nemá, je možné dodatočné vybavenie. Kinderbijslag sa po priznaní žiadosti vypláca kvartálne.

Kto môže získať Kindgebonden Budget?
Tieto prídavky na deti môžu získať iba klienti, ktorým bol priznaný príspevok Kinderbijslag. Výška Kindgebonden Budget závisí na celkovom ročnom príjme rodičov a pre kladné vybavenie žiadosti nesmie presiahnuť 26 147 EUR. Dávky na dieťa sú znížené, ak príjem dosiahol 19 463 €. Rozpočet Kindgeboden sa vypláca mesačne.

Ako dlho trvá vybavenie získanie prídavkov na deti?
Priemerne šesť až deväť mesiacov.

Aké dokumenty sú potrebné pre vybavenie žiadosti?
pre získanie Kinderbijslag:
 • Kópia rodného listu všetkých detí mladších ako 17 rokov
 • Kópia sobášneho listu rodičov
 • Kópia výplatného dokumentu Jaaropgaaf/Jaaropgave

 • pre získanie Kindgebonden Budget:
 • rozhodnutie SVB o priznanie Kinderbijslag

 • Aká je výška prídavkov na deti?
 • Kinderbijslag (za štvrťrok):

 • Vek dieťaťa 0-5 rokov 6-11 rokov12-17 rokov
  Maximálna suma na 1 dieťa

  € 201.05

  € 244.13

  € 287.21 • Kindgebonden Budget (za rok):

 • Počet detí 1 dieťa 2 deti3 deti
  Maximálna suma za rok

  € 1142

  € 2040

  € 2325  Aký je maximálny vek dieťaťa?
  Od narodenia do 17 rokov.

  Koľko rokov spätne môžem žiadať o prídavky na deti?
  Môžete požiadať iba o 1 rok späť a do 15. septembra.

  Aký je náš poplatok?
  Poplatok za našu službu je 199 EUR
  Cena je bez DPH.