Prídavky na deti z Belgicka - Allocations familiales

Prídavky na deti z Belgicka

V rámci našich služieb ponúkame klientom sprostredkovanie získanie prídavkov na deti. V prípade, že si klient uplatnil prídavky sám, poskytujeme tiež konzultácie. Belgické prídavky na dieťa sa volajú Kinderbijslag a ak o ne nepožiada váš zamestnávateľ alebo priamo Vy, radi Vám s vybavením pomôžeme.

Kto môže získať Kinderbijslag?
Ten, kto má v Belgicku riadnu zamestnanecku zmluvu a je prihlásený do programu belgického sociálneho zabezpečenia.

Aké sú požiadavky na dieťa?
Dieťa musí byť rezidentom niektorého zo štátov Európskej únie a prídavky môže čerpať do 31. augusta kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 18 rokov. Prídavky môže poberať aj vo veku 18-25 rokov, ale musí byť študentom, pracovať max. 240 hodín štvrťročne, zarobiť si menej ako 520,08 EUR mesačne alebo spĺňať iné kritériá.
Podmienkou získania belgických prídavkov na dieťa je pobyt Vášho dieťaťa v Belgicku v priebehu výkonu Vášho zamestnania. Vaše dieťa môže byť dlhodobo mimo Belgicko iba zo študijných dôvodov, ktoré sú závislé na štúdiu v Belgicku.

Ako dlho trvá vybavenie získanie prídavkov na deti?
Priemerne 4 až 6 mesiacov.

Aké dokumenty sú potrebné pre vybavenie žiadosti?
  • kópia rodného listu všetkých detí do 25 rokov
  • kópie sobášneho listu rodičov
  • kópie výplatného dokumentu FICHE
  • kópia OP oboch rodičov
  • potvrdenie o mesačných nákladoch na dieťa
Koľko peňazí môžem získať v roku 2017?

1. dieťa

2. dieťa

3. dieťa

Štandardné prídavky

EUR 92 za mesiac

EUR 170 za mesiac

EUR 254 za mesiac


Prídavky

Okrem zákonnej čiastky je možné požiadať o prídavky, ktoré sú závislé na veku dieťaťa a rodinnom stave. Vzhľadom k tomu, že budeme spracovávať váš prípad, môžeme poskytnúť predbežný odhad o sume, na ktorú máte nárok.


Koľko rokov spätne môžem žiadať o prídavky na deti?

Môžete požiadať o 5 roky späť.

Aký je náš poplatok?

Poplatok za túto službu je 199 EUR 

Ceny nezahŕňajú DPH a bankové poplatky!