Zodpovednosť firmy

V posledných desaťročiach sa naša planéta podstatne zmenila. Každý deň sú vyrúbané hektáre lesov a množstvo tovární a veľkých priemyselných organizácií neustále znečisťuje životné prostredie. V dôsledku tejto činnosti sa planéta nenávratne mení každou minútou.
Tým spoločnosti Dendax verí, že každý človek by mal zvážiť svoje denné aktivity a snažiť sa nepoškodzovať naše prostredie, faunu a flóru. Časť našej sociálnej zodpovednosti tvoria tieto dve ekologické programy:

"Získajte Vašu daňovú refundáciu s Dendaxom. GO GREEN Online! "

Hlavná myšlienka tejto iniciatívy je, že nevyžadujeme od zákazníkov vyplnenie registračného formuláru v papierovej forme, ktorá sa skladá z viac než 10 stránok. Všetko môže byť vyriešené online, bez množstva spotrebovaného papiera každý rok. S naším online daňovým poradenstvom a následným spracovaním takto ušetríme mnoho kilogramov papiera každý mesiac.
Vieme, že nie je možné nespotrebovat žiadny papier. Pre tento prípad má Dendax zmluvu s lokálnym dodavateľom kancelárskych potrieb a odoberá iba recyklovaný papier. Všetok nepotrebný papier, zasielaný do našej firmy klientami a obchodnými partnermi, je poskytnutý na recykláciu.

Iniciatíva recyklácie

Náš tým podporuje iniciatívu pre triedenie odpadu. V našich kanceláriách sme zriadili všetko potrebné pre triedenie odpadu a všade umiestnili koše pre triedený odpad. Na záver je vhodné poďakovať nášmu týmu za podporu a nové nápady!