Úplná transparetnosť

Získať a udržať si dôveru našich zákazníkov považujeme za jednu z našich priorít. Vieme, že zákazníci očakávajú, aby daňové služby boli jednoduché a rýchle, a takisto úplne transparentné. Preto sú naši zákazníci a firemní partneri informovaní o každom kroku v procese daňovej refundácie. Prehľadnosť a bezpečnosť spracovávaných dát sú podľa nás najdôležitejšími predpokladmi pre úspešné podnikanie v oblasti daňových refundácií.


Ako garantujeme úplnú transparentnosť služieb?


Osobný účet pre každého klienta

Ako garanciu, že naše služby budú 100% transparentné a pre zaistenie jednoduchosti celého procesu refundácie, má každý klient k dispozícii svoj osobný účet.

Každý klient po registrácii obdrží prístup na svoj osobný účet, ktorý mu je k dispozícii 24 hodín denne a 7 dní v týždni.

Na svojom osobnom účte môžete sledovať stav spracovania Vašej refundácie. Môžete s nami tiež komunikovať prostredníctvom svojho osobného účtu a nahrať tak všetky potrebné naskenované dokumenty. Môžete tiež skontrolovať všetky Vami zadané údaje.

Pre podrobnejší prehľad máte k dispozícii aj prehľad našich poplatkov spolu s kópiami šekov s refundáciou, ktoré sme vo Vašom mene obdržali. Máte teda možnosť sa sami presvedčiť, že pred Vami nič neskrývame.

Prehľad všetkých účtovaných poplatkov

Naši zákazníci sú informovaní o každom kroku počas spracovania svojej daňovej refundácie. Od firmy Dendax získajú aj prehľad všetkých poplatkov, ktoré im boli účtované, takže sa presvedčia, že im neboli odpočítané žiadne skryté alebo neznáme poplatky.

Administračný systém pre našich partnerov

Pre našich firemných partnerov a daňových zástupcov zabezpečujeme 24/7 online administračný systém.
Poskytneme Vám zákaznícke meno a heslo pre bezpečný a neobmedzený prístup. V systéme je možné sledovať zoznam všetkých Vašich klientov, stav financií a provízií, výbery a ich históriu. Zároveň získate prehľad o stave refundácie každého konkrétneho klienta.

Klientsky prístup, Partnerský prístup, 24/7 administračný systém a systém sledovania osobného účtu - to všetko je pripravené pre najvyššiu transparentnosť našich služieb.