Najvyššie refundované čiastky

Od doby založenia firmy Dendax v roku 1999, sa naše pole pôsobnosti rozrástlo. Momentálne v našej spoločnosti pracuje tým účtovníkov, daňových expertov, právnikov a daňových konzultantov. Ďalej spolupracujeme s mnohými certifikovanými samostatnými účtovníkmi. Naši zamestnanci sú špeciálne školení, ako pripraviť Vaše daňové priznanie v čo najkratšom čase.

Úzko spolupracujeme s miestnymi daňovými úradmi a často organizujeme schôdzky s predstaviteľmi daňových úradov z rôznych krajín, aby sme mohli pružne reagovať na zmeny v daňovom systéme jednotlivých krajín. Na základe našich skúseností z oblasti výskumu a vývoja môžeme teraz garantovať najvyššie čiastky refundácie daní pre našich klientov!

Čo znamená najvyššia refundovaná čiastka?

Na základe štatistík z posledných 3 rokov, 93,7% našich klientov žiadajúcich o vrátenie dane z USA získalo 100% zaplatených daní späť. Za rovnaké obdobie 90% našich klientov žiadajúcich o refundáciu z ostatných krajín dostalo 100% zaplatených daní z príjmu.

Naši daňoví odborníci majú komplexné znalosti zákonov a požiadaviek daňových úradov. Vytvorí Vám úplné daňové priznanie podľa noriem daňového úradu.

Navyše garantujeme, že navrátená čiastka z Vašich daní bude v maximálnej výške. Neplatíte žiadne poplatky vopred, platíte len percentuálnu sadzbu z refundácie, ktorú obdržíte.