Najnižšie ceny

Ponúkame najnižšie ceny za daňové služby na trhu!

Dendax môže ponúknuť najnižšie ceny vďaka novým technológiám, ktoré vyvinul za roky svojej praxe. Zvýšili sme našu pracovnú efektivitu za účelom skrátenia času na spracovanie každého daňového priznania. Naše organizačné schopnosti v kombinácii s kvalitným a stabilným systémom kontroly napomáhajú k šetreniu času a umožňujú udržať naše poplatky na nízkej úrovni pre klientov.

Hoci máme najnižšie poplatky na trhu, ceny zahŕňajú všetky služby spojené s podaním žiadosti o refundáciu dane z príjmu. Ponúkame kvalitné daňové služby za exkluzívne ceny pre Vás:

   1. Zadarmo kalkulácia predbežnej výšky Vašej refundácie
   2. Profesionálne konzultácie s certifikovaným účtovným a daňovým poradcom
   3. Príprava a vyplnenie Vášho daňového priznania
   4. Sledovanie Vašej žiadosti a neustály kontakt medzi daňovým úradom a nami.
   5. Volanie zadarmo do všetkých našich pobočiek - zavolajte nám kedykoľvek
   6. Online chat a informácie v mnohých jazykoch
   7. Priateľský prístup a pravidelné informácie o Vašej refundácii

Naša cenová politika je založená na dôkladnom výskume trhu, konkurencie a nových trendov v oblasti daňových refundácií. Poplatky sú účtované až z prijatej refundácie. Kým neobdržíme Váš šek, neúčtujeme si žiadne poplatky.

Všetky poplatky sú vypočítané percentuálne z daňovej refundácie a z fixnej čiastky za vyhotovenie daňového priznania. Dodatočné poplatky sú účtované iba pri znovuvyžiadaní chýbajúcich dokumentov od zamestnávateľa alebo daňového úradu za minimálny poplatok.

Každý klient si môže zvoliť spôsob vyplatenia refundácie podľa svojej úvahy.

Neváhajte sa informovať u nášho zástupcu o najvýhodnejšom spôsobe obdržaní Vašej refundácie!