Tyskland – barnbidrag - - Kindergeld

Page Title

Barnbidrag från Tyskland

Våra kunder kan också gälla oss för barnbidrag från Tyskland. I fall att kunderna har ansökt på egen hand kan vi ge dem samråd.
Under 2012 betalade Tyskland ut förmåner för 14 miljoner barn i sammanlagt belopp på 33 miljarder euro. Så varför inte ansöka om dina förmåner?

Vem kan få barnbidrag från Tyskland?


Alla som har uppehållstillstånd i Tyskland tillåts att få barnbidrag. Undantag gäller för alla medborgare i Europeiska unionen, Schweiz, Serbien, Montenegro, Bosnien och Hercegovina, Algeriet, Kosovo, Marocko, Tunisien och Turkiet. För dessa länder är inte uppehållstillstånd behövs.

Hur lång tid tar det att få barnbidrag?


Det tar från sex till nio månader i genomsnitt.

Hur mycket pengar kan jag få?


Du kan få 184 euro per månad för din första och andra barn, 190 euro för tredje barnet, och 215 euro för varje nästa.

Vilken är den högsta ålder barn?


Maximiålder är 18. (25 år om barnet är en student.)

Hur många år tillbaka kan jag ansöka om barnbidrag?


Du kan använda fyra år tillbaka.

Vad är vår avgift?


0 EUR.