Österrike skatteåterbäringSkatteåterbäring från Österrike


Om du har arbetat i Österrike under de senaste 5 åren, kan Dendax hjälpa dig att återbetala den inkomstskatt som betalats där. I vilken utsträckning individer är skattepliktig beror på relationen de har med Österrike. Enligt den österrikiska inkomstskattelagen varje individ är skattepliktig på hans/hennes egen inkomst. Det finns ingen gemensam beskattning av makar eller hushåll.

Vilka dokument behöver jag för en skatteåterbäring?

För att få din skatteåterbäring så snabbt som möjligt och att ansöka om det högsta belopp måste du ha:
  • Kopia av ditt Lohnzettel form från alla dina arbetsgivare;
  • Certifierad Bescheinigung EU/EWR (E9 form).

Vad är en Lohnzettel formulär?

Lohnzettel formen är en årlig redogörelse sammanfattning som du får från din arbetsgivare i slutet av beskattningsåret. Det visar den totala mängden du tjänat under din anställning och den skatt arbetsgivaren betalas till skattemyndigheten från dina inkomster.

Hur många år tillbaka kan jag ansöka om en skatteåterbäring?

Du kan gå så långt tillbaka som 5 år från det år då du ansöker.

Hur lång tid tar det att få en skatteåterbäring?

I genomsnitt tar det 5 till 7 månader från det att dina dokument skickas till Skatteverket, beroende på den tid de tar att behandla ansökan.

Hur mycket är serviceavgiften?

The price is 14% from the refunded amount. There is a minimum fee of 60 EUR.
Priset inkluderar inte moms eller bankavgifter!