This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By using the Dendax website you are consenting to our use of cookies in accordance with our Policy.

Nya Zeeland skatteåterbäringSkatteåterbäring från Nya Zeeland


Personer som arbetar i Nya Zeeland som anställda eller egenföretagare betalar mellan 20 och 33% skatt på sina inkomster.

Vad är sammanfattning av resultat?

Sammanfattning av resultat är det årsbesked sammanfattning som du får från din arbetsgivare i slutet av beskattningsåret. Det visar den totala mängden du tjänat från din arbetsgivare och den skatt arbetsgivaren betalas till skattemyndigheten från dina inkomster.

Hur många år tillbaka kan jag ansöka om en skatteåterbäring?

Du kan använda din återbetalning upp till 4 år från dagen för din bidragsansökan.

Hur lång tid tar det att få pengarna tillbaka?

I genomsnitt, upp till 6 månader från det att dokumenten har upprättats och skickas till Skatteverket. Emellertid kan tiden variera från fall till fall.

Hur mycket är serviceavgiften?

The price is 14% from the refunded amount. There is a minimum fee of 99 NZD.
Priset inkluderar inte moms eller bankavgifter!