Luxemburg skatteåterbäringSkatteåterbäring från Luxemburg


Alla anställda och egenföretagare som får någon form av inkomst arbetar i Luxemburg är juridiskt skyldiga att betala 8-40% inkomstskatt på deras inkomster. Å andra sidan, har du rätt att kräva tillbaka några skatter du betalat från regeringen bör du vill lämna landet.

Vad är Certificat de Ersättning/Certificat de Salaire ou de Pension?

Certificat de Ersättning/certificat de Salaire ou de Pension är dokumentet varje arbetsgivare måste ge dig i slutet av beskattningsåret eller i slutet av sysselsättningen. Det anges det totala belopp som du tjänat från din arbetsgivare och den skatt arbetsgivaren betalas till skattemyndigheten från dina inkomster. Förvara detta dokument säkert om du bestämmer dig för att lämna landet och ansöka om en skatteåterbäring, som vi kommer att använda det och det kommer säkerligen att påskynda återbetalningsprocessen.

Hur många år tillbaka kan jag ansöka om en skatteåterbäring?

Du kan backa din återbetalning till ett år från dagen för ansökan.

Hur lång tid tar det att få min skatteåterbäring?

I genomsnitt tar det 6 månader till ett år från det att dina dokument skickas till Skatteverket.

Hur mycket är serviceavgiften?

The price is 10% from the refunded amount. There is a minimum fee of 58 EUR.
Priset inkluderar inte moms eller bankavgifter!