This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By using the Dendax website you are consenting to our use of cookies in accordance with our Policy.

Island - barnbidragBarnbidrag på Island

Island har, liksom de flesta av de nordiska länderna, behandlingssystem inkomstskatter anställda under överinseende av statliga finansmyndigheter, i samband med information från arbetsgivare. Det finns dock en möjlighet att utbetalning av statliga barnbidrag, under vissa förutsättningar. Det gäller sex år tillbaka.
Barnbidrag på Island är en social förmån, som är inkomstrelaterad och det belopp som beviljas beror på inkomster båda föräldrarna. Fördelarna beslutas av beskattning av året efter inkomståret. Förmåner Barn betalas ut till föräldrar till barn under 18 år.

Grundläggande villkor för att få barnbidrag

Om du är medborgare i den stat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, har du barn under 18 år och har bott och arbetat i Island för mer än tre månader, då kan du ha rätt till utbetalning av barnbidrag.
Grundförutsättningen för att få dem är att du levde lagligt i Island - är registrerade i befolkningsregistret och du är antingen föremål för beskattning av löneinkomsten (kontinuerligt har lagt fram skatteåterbäring eller skatteuppgörelse för dig sköttes av din arbetsgivare), eller har varit försäkrad i socialförsäkringssystemet på Island.

Dokument som krävs för ansökan om barnbidrag på Island:

  • En kopia av födelseattest för barnet/barnen.
  • Certifikatet ange ditt maritial status i slutet av inkomståret som din ansökan avser (t.ex.. Nuvarande vigselbevis)
  • En bestyrkt kopia av både spouse's utländska skatteåterbärings för inkomståret som ansökan avser
  • Ett intyg som visar att du tillhandahåller för barnet/barnen - intyg om bosättning för hela familjen som innehåller barn ålder och var de bor.
  • Den ursprungliga intyget om barnbidrag belopp i barn hemlandet, eller en bekräftelse på att din familj spelar ingen ta emot barnbidrag i ursprungslandet.

Hur lång tid tar det att få skatteåterbäring?

I genomsnitt tar det mellan 12 och 14 veckor från det att dina dokument skickas till Skatteverket, beroende på den tid de tar att behandla Revenue.

How much is the service fee?

The price is 22% from the refunded amount. There is a minimum fee of 99 EUR.

The price does not include VAT or bank charges.