Zwrot podatku ze SłowacjiZwrot podatku dochodowego ze Słowacji

Wszyscy pracujący na Słowacji płacą podatek w wysokości 19 % od uzyskanego dochodu i po spełnieniu pewnych warunków mają możliwość ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku.
Tutaj znajdziesz wszystkie szczegóły dotyczące obliczania słowackiego podatku dochodowego.

Musisz być pewien/na, że w momencie wyjazdu ze Słowacji otrzymałeś/łaś dokument “Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti za obdobie...” od swojego pracodawcy. Jest to ważny dokument, na którego podstawie będziesz mógł/a ubiegać się o zwrot.

Co to jest Potvrdenie?

Potvrdenie jest to dokument będący rocznym podsumowaniem, które otrzymasz od pracodawcy na koniec roku podatkowego lub w momencie zakończenia współpracy. Pokazuje on uzyskany przez Ciebie dochód oraz sumę podatku która została odprowadzona przez pracodawcę.

Jakie podatki płacę na Słowacji?

Słowacki system podatkowy obejmuje:
Podatek dochodowy - podlega zwrotowi
Ubezpieczenie zdrowotne i socjalne - bezzwrotne

Z ilu lat wstecz mogę ubiegać się o zwrot?

Na Słowacji zwrot jest możliwy z 3 lat wstecz.

Ile czasu odejmuje proces zwrotu podatku?

Średnio jest to około 4­-6 miesięcy od momentu w którym dokumenty zostaną wysłane do urzędu, w zależnosci od czasu w którym władze podatkowe rozpatrzą wniosek.

Ile kosztuje usługa zwrotu?

Wynosi 22% od kwoty zwrotu. Jednak jest to nie mniej niż 99 EUR.
Cena nie wklucza podatku VAT i opłat bankowych.