Nasze bułgarskie i tureckie linie są niedostępne pomiędzy 22.9 a 24.9. W przypadku pilnych pytań proszę kontaktować naszą angielską linię.

Zwrot podatku z Włoch

Ubiegaj się o zwrot podatku   Oblicz swój zwrot


Dendax – jedyna firma zajmująca się zwrotem podatku z Włoch


Według Agenzia delle Entrate – włoskiego urzędu podatkowego, zwrot podatku jest możliwy tylko i wyłącznie w przypadku nadpłaty podatku dochodowego w danym roku podatkowym.
Zazwyczaj taka sytuacja ma miejsce, gdy osoba pracująca we Włoszech często zmieniała pracę lub też miała więcej niż jednego pracodawcę.

Każdy, kto pracuje za granicą jest zobowiązany do płacenia podatków w danym państwie. Większość z odprowadzonego podatku podlega pod zwrot. I to właśnie nasza firma - Dendax się w tym specjalizuje! Zdaniem Agenzia delle Entrate w ostatnim roku podatkowym, ponad 67% zatrudnionych legalnie we Włoszech podlegało zwrot podatku, co jest często obserwowanym zjawiskiem we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Czym jest Codice Fiscale?

Codice Fiscale jest to numer podatkowy (złożony z 16 liter i cyfr). Numerem tym posługują się wszystkie włoskie biura i urzędy krajowe.
Każdy, bez względu na to, czy jest obywatelem Włoch, czy też nie, jest prawnie zobligowany do posiadania takiego numeru podatkowego (Codice Fiscale). Jesteś opodatkowywany na takich samych zasadach jak włoski obywatel, dopiero po przepracowaniu 183 dni we Włoszech.

Czym jest formularz CUD?

Jest to dokument potwierdzający zarobki uzyskane u danego pracodawcy, w danym roku podatkowym, który wystawiany przez niego najpóźniej do 15 marca roku następnego lub maksymalnie 12 dni po zakończeniu pracy. CUD zawiera informacje odnośnie dochodu i odprowadzneo podatku w danym roku podatkowym.

Jakie podatki są zwracane i do kiedy można się o ten zwrot starać?

Refundowanym podatkiem jest podatek dochodowy oraz inne świadczenia. Dendax zajmuje się zwrotem podatku dochodowego do 4 lat wstecz. Im szybciej dostarczysz nam dokumenty, tym szybciej otrzymasz Twój zwrot.

Zwróć uwagę, że termin podawania wniosków o zwrot na przykład za 2013 rok, mija 30 sierpnia 2014. Jednak również po upływie tego terminu aż do 31 grudnia 2014 możemy składać wnioski, przy dodatkowej niewielkiej opłacie.

Jaki jest czas oczekiwania na wypłatę zwrotu?

Zdaniem Agenzia delle Entrate (włoskiego urzędu podatkowego) wnioski o zwrot podatku są przez nich rozpatrywane przez około rok czasu. Niektóre sprawy jednak mogą przedłużyć do dwóch lat, a w przypadku spraw bardziej skomplikowanych nawet ponad dwa lata.

Jak wysoki może być zwrot?

Dendax informuje każdego klienta o wyliczonym przez nas zwrocie. Podczas bezpłatnego obliczania kwoty zwrotu bazujemy na dostarczonych przez klienta dokumentach.
Klienci firmy Dendax mają nieograniczoną możliwość skorzystania z naszego internetowego kalkulatora, zaprogramowanego przez naszych specjalistów IT oraz konsultanta włoskiego.

Ile wynosi opłata za taką usługę?

Wynosi 14% od kwoty zwrotu. Jednak jest to nie mniej niż 82 EUR.
Cena ta nie zawiera podatku Vat, oraz opłat bankowych!

Dendax jest jedyną firmą, która oferuje zwrot podatku z Włoch dla obcokrajowców!