Zwrot podatku z UKBrytyjski Informator Podatkowy - Zwrot podatku dochodowego z UK


System podatkowy w Wielkiej Brytanii oparty jest na składkach opłacanych przez każdą osobę, która otrzymuje wynagrodzenie na terenie UK. W momencie zakończenia pracy, bądź danego roku podatkowego, płatnik składek może ubiegać się o zwrot nadpłaconego podatku. W Wielkiej Brytanii można się starać o zwrot do czterech lat wstecz. Jednak, jeśli sytuacja okaże się odwrotna, tj. podatnik będzie dłużny określoną sumę urzędowi, wtedy należność tą trzeba będzie jak najszybciej uregulować.

Twój pracodawca może opłacać następujące podatki

  • Podatek dochodowy, 20 do 45%
  • Podatek od ubezpieczenia społecznego, 12%

Ponieważ większość zagranicznych pracowników pracuje w Wielkiej Brytanii tylko część roku podatkowego, otrzymują oni średni zwrot w wysokości 1108 funtów!! W Wielkiej Brytanii nie ma możliwości uzyskania zwrotu płaconego podatku zdrowotnego i socjalnego. Z drugiej zaś strony, okres przepracowany w UK jest wliczany do Twojej emerytury.

Podczas pobytu w UK konieczne jest:
  • Zarejestrowanie się w Home Office (Jeśli jesteś obywatelem Bułgarii, Rumunii lub nie jesteś obywatelem UE);
  • Wystąpienie o przyznanie National Insurance Number


Co jeśli noszę strój służbowy? (czyli informacje o odliczeniach dla osób noszących strój służbowy)

Jeśli musisz nosić strój służbowy, na przykład firmowy T-shirt albo strój pielęgniarki czy policjantki, mogą przysługiwać Ci z tego tytułu dodatkowe ulgi.

Ma to na celu pokrycie kosztów zakupu, czyszczenia lub naprawy stroju służbowego. Jakkolwiek nie można ubiegać się o te ulgi, jeśli wspomniane koszty pokrywa pracodawca.

Maksymalna kwota ulgi zależy od wykonywanego zawodu.  Średnia kwota zwrotu za koszty z tym związane (FREA) wynosi £60 w przypadku stroju służbowego (za rok 2017/18).

Jeśli będziesz ubiegać się o zwrot kosztów potrzebne będzie również ich potwierdzenie. Jakkolwiek tylko, jeśli kwota ta przekracza wspomniane £60.


Co jeśli pracuję na statku? (Specjalne ulgi dla marynarzy/Seafarer's Earning Deductions)

Jeśli pracujesz na statku możesz zmniejszyć swój podatek dzięki tak zwanym Ulgom Dla Marynarzy. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Czym jest formularz P45?

P45 jest dokumentem, który otrzymuje się po zakończeniu współpracy z danym pracodawcą. Może okazać się przydatny do:
  • Starania się o zwrot podatku
  • Starania się o dodatki socjalne
  • Okazania nowemu pracodawcy, aby uniknąć podwójnego płacenia podatku (Emergancy tax)

Co to jest formularz P60?

Dokument P60 jest wydawany przez pracodawcę dla pracownika i potwierdza wysokość zarobków, odprowadzonych podatków oraz składki PRSI za dany rok podatkowy. Fomularz musi zostac wydany wszystkim pracownikom przez 1 czerwca następującego roku podatkowego. Począwszy od lat 2010-2011 fomularz P60 może zostać wydany w wersji papierowej lub elektronicznej.

Czym jest National Insurance Number?

Identyfikuje on każdego podatnika. Możesz go zawsze znaleźć w górnej części P45 lub P60.

Co to jest National Insurance?

Jest to ubezpieczenie emerytalne. Dla obywateli EU nie jest ono jednak zwracane.

Z ilu lat wstecz można ubiegać się o zwrot podatku dochodowego?

Możemy ubiegać się o zwrot z 4 lat wstecz licząc od bieżącego roku.

Ile czasu zajmuje uzyskanie zwrotu?

Przeciętnie oczekujemy od 12 do 14 tygodni licząc od momentu dostarczenia kompletu dokumentów władzom podatkowym.