Zwrot podatku z Niemiec

Zwrot podatku dochodowego z Niemiec


Opodatkowanie osób indywidualnych w Niemczech jest progresywne, innymi słowy, czym wyższy dochód tym wyższy podatek do zapłacenia. Stopy podatkowe dla osób indywidualnych wahają się w Niemczech pomiędzy 15% a 45% w roku 2018.

Dochód                                                   Podatek
do 9000€                                                   0  
9001 – 54949 €                                        14%
54950 – 260 532 €                                    42%
260533 €                                                 45%

Wszyscy pracownicy oraz osoby samozatrudnione muszą zapłacić podatek dochodowy. Osobie, która pomyślnie uzyska pozwolenie na pobyt stały w Niemczech, opodatkowaniu będą podlegać zarówno dochody niemieckie, jak i zagraniczne. Rezydent innego kraju zatrudniony w Niemczech płaci podatki tylko od dochodu uzyskanego w Niemczech.

Pracodawca jest zobowiązany do odprowadzenie podatku dochodowego oraz składek socjalnych co miesiąc od dochodu, który stanowi część pensji. Dodatkow należy zapłacić podatek kościelny (8-9%), jeśli zadeklarowało się przynależność do danego wyznania. Czas składania deklaracji podatkowych upływa w lipcu przyszłego roku.

Zwrot podatku przysługuje Ci najprawdopodbniej, jeśli:

  • Pracowałeś w Niemczech krócej niż jeden rok kalendarzowy - na przykład pracowałeś jako pracownik sezonowy, miałeś przerwę pomiędzy dwiema pracami lub rozpocząłeś pracę w marcu i skończyłeś w listopadzie
  • Pracowałeś dla więcej niż jednego pracodawcy w danym roku kalendarzowym,
  • Pracowałeś dla dwóch lub więcej pracodawców w tym samym czasie
  • Dojeżdżałeś do pracy z zagranicy

Pomagamy w zwrocie podatku również osobom samozatrudnionym w Niemczech (Selbstständige Arbeit)

Każda osoba prowadząca własną działalność gospodarczą mą obowiązek rozliczenia się do maja. Jeśli regularnie płacisz zaliczkę na podatkek lub masz roczny dochód w wysokości ponad € 17,500, możemy pomóc Ci w złożeniu deklaracji podatkowej. Będziemy potrzebować jedynie każdą wydaną lub przyjętą fakturę.

Jaki podatek może zostać zwrócony?

Możemy pomóc Ci w zwrocie podatku dochodowego oraz zasiłku na dziecko w przypadku, że dzieci nie przekroczyły 18 roku życia (lub 26 w przypadku studentów). 

Czym jest Lohnsteuerbescheinigung?

Lohnsteuerbescheinigung (lub LBS) jest podsumowaniem uzyskanych zarobków oraz odprowadzonych składek na poczet podatku w danym roku przez pracodawcę. Jeśli pracodawca przesyła drogą elektroniczną informacje do urzędu skarbowego, nie ma konieczności załączania dokumentu LBS do zeznania podatkowego. Lohnsteuerbescheinigung jest wydawany przez pracodawcę na zakończenie zatrudnienia lub na zakończenie roku podatkowego. Wszyscy pracodawcy są zobowiązani do wydania dokumentu przed końcem lutego następującego roku (na przykład do końca lutego 2019 dla roku podatkowego 2018)

Co mam zrobić, jeżeli nie posiadam Lohnsteuerbescheinigung?

  • Należy skontaktować się z pracodawcą i poprosić o wydanie tego dokumentu. Jest on do tego prawnie zobowiązany.
  • Dendax również może w Twoim imieniu starać się o wydanie tego dokumentu.


Czy można się starać o zwrot składek socjalnych i zdrowotnych (Sozial- i Rentenversicherung)?

Nie ma możliwości otrzymania tego zwrotu, jeśli jesteś obywatelem Unii Europejskiej poniżej 65 roku życia. Zwrot mogą uzyskać osoby powyżej 65 roku życia lub osoby nie będące obywatelami Unii Europejskiej.

Zasiłek rodzinny

Niemcy wypłacają rocznie dziesiątki bilionów Euro na zasiłki rodzinne. Jeśli masz dzieci, najprawdopodobniej jesteś także do niego uprawniony! Dowiedz się więcej tutaj .

Z ilu lat wstecz mogę ubiegać się o zwrot?

W Niemczech można ubiegać się o zwrot za 4 lata wstecz (w szczególnych przypadkach aż 7 lat wstecz).

Przeciętny zwrot podatku z Niemiec wynosi 2125 EUR!

Ile wynosi czas oczekiwania na zwrot podatku?

Czas oczekiwania na zwrot podatku dochodowego może wynieść do 6 miesięcy. Ostateczna decyzja jest zawsze podejmowana przez niemiecki urząd skarbowy.

Ile kosztuje usługa zwrotu podatku?

Wynosi 13% od kwoty zwrotu. Jednak jest to nie mniej niż 50 EUR.
Cena nie zawiera podatku VAT oraz opłat bankowych!