Zwrot podatku z IrlandiiZwrot podatku dochodowego z Irlandii

Jeśli jesteś pracownikiem zatrudnionym na umowę płacisz podatki poprzez sytem PAYE (Pay As You Earn). Przy wypłacie każdej pensji pracodawca odprowadza podatek dochodowy (IT), składki na ubezpieczenie socjalne (PRSI) i dodatkową składkę o nazwie Universal Social Charge (USC). Pieniądze te są przekazywane bezpośrednio do urzędu skarbowego. 

Jakiej wysokości podatek zapłacisz w Irlandii zależy od:
 • Twojego statusu rezydencji
 • Pochodzenia Twojego dochodu
 • Czy dostajesz wynagrodzenie z Irlandii pracując w innym kraju

Jaki podatek może zostać odprowadzony od dochodu?
 • Podatek dochodowy - stopa podatku wynosi od 20 do 40% dochodu 
 • USC (Universal Social Charge) - jeśli Twój łączny dochód w roku 2017 wyniósł 13.000€ lub mniej, nie płacisz składki USC. Jeśli dochód przekroczył 13.000€, zapłacisz składke USC obliczaną na podstawie łącznego dochodu. Stopa podatkowa wynosi w tym przypadku od 0.5 do 8% (stopy podatkowe obowiązujące w roku 2017) 
 • PRSI (składka ubezpieczenia socjalnego) - dobrowolne ubezpieczenie

Kto jest uważany za rezydenta podatkowego?
Za rezydenta podatkowego Irlandii uważana jest osoba, która przebywała na terenie kraju:
 • 183 dni lub więcej w danym roku podatkowym
lub
 • 280 dni w danym i poprzednim roku podatkowym, ale minimum 30 dni w każdym z nich

Za dzień uważana jest jakakolwiek pora danego dnia.

Od jakiego dochodu odprowadzany jest podatek?
Jeśli jesteś rezydentem podatkowym w Irlandii w danym roku podatkowym, płacisz podatek w Irlandii od łącznego dochodu ze wszystkich krajach.

Ulgi podatkowe
Kwota podatku może zostać pomniejszona o rozmaite ulgi podatkowe.

Czy przysługuje mi ulga podatkowa?

Obywatele krajów Unii Europejskiej 
 • Jeśli co najmniej 75% dochodu ze wszystkich krajów w danym roku podatkowym otrzymałeś w Irlandii jesteś uprawniony do otrzymaniu wszystkich ulg
 • Jeśli dochód w Irlandii wyniósł mniej niż 75% wówczas może przysługiwać Ci część ulg.

Obywatele krajów mających podpisane umowy podatkowe z Irlandią 
 • Jeśli posiadałeś tylko irlandzki dochód wówczas przysługują Ci wszystkie możliwe ulgi
 • Jeśli posiadałeś również dochód w innym kraju wówczas przysługuje Ci część ulg

Nie-rezydenci
 • Nie-rezydentom nie przysługują żadne ulgi

Podczas Twojego pobytu w Irlandii musisz:

 • Uzyskać numer ubezpieczenia społecznego (PPS) w instytucji o nazwie "the Department of Social & Family Affairs", który to numer identyfikuje Cię jako płatnika podatków
 • Powiadomić pracodawcę o numerze PPS po jego otrzymaniu

Jakie dokumenty są potrzebne do uzyskania zwrotu?

 • Formularz P45 - dokument ten otrzymasz od pracodawcy na zakończenie zatrudnienia.
 • Formularz P60 - dokument ten jest rocznym zaświadczeniem o dochodzie, odprowadzonych podatkach i składce USC. Dokument ten otrzymasz na zakończenie roku podatkowego.

Jaki jest czas oczekiwania na zwrot?

Średni czas wynosi od 10 do 12 tygodni od momentu złożenia dokumentów władzom podatkowym, ale może się różnić w zależności od sprawy.