Zwrot podatku z BelgiiUbiegaj się o zwrot podatku Oblicz swój zwrot


Zwrot podatku dochodowego z Belgii


Wszyscy pracownicy i osoby samozatrudnione pracujące w Belgii płacą 25-50% podatku dochodowego w zależności od ich zarobków. Wszyscy podatnicy będący rezydentami lub nierezydentami, którzy pracują w Belgii więcej niż 183 dni w roku podatkowym są zobowiązani do złożenia zeznania podatkowego. Zalecamy, by zachować zeznania podatkowe, w przypadku, gdy chcesz powrócić do pracy w Belgii.

Dochód podlegający opodatkowaniu Podatek
0 to 11,070 € 25 %
11,070 to 12,720 € 30 %
12,720 to 21,190 € 40 %
21,190 to 38,830 € 45 %
38,830 € i ponad 50 %

Co to jest formularz Loonfiche 281.10/Fiche de Remuneration?

Formularz Loonfiche 281.10/Fiche de Remuneration to roczne podsumowanie, które otrzymujesz od swojego pracodawcy na koniec roku podatkowego. Pokazuje ono całkowitą sumę dochodu i kwotę podatku którą pracodawca odprowadził od Twoich zarobków.

Zasiłek rodzinny

Belgia co roku płaci miliardy euro jako zasiłki dla dzieci. Jeśli masz dzieci, najprawdopodobniej także jesteś urowniony! Dowiedz się więcej tutaj.

Z ilu lat wstecz mogę ubiegać się o zwrot?

Możesz uzyskać zwrot do 3 lat wstecz.

Ile trwa procedura przyznania zwrotu?

Przeciętny okres oczekiwania na zwrot wynosi od 6 miesięcy do roku czasu. Należy pamiętać, że każda sprawa jest inna, wiec okres oczekiwania może się różnić.