Strona używa pliki cookies celem zapewnienia lepszych warunków użytkowania. Używając stronę Dendax zgadzasz się na korzystanie z cookies zgodnie z naszą polityką.

Zasiłek na dziecko z IslandiiZwrot zasiku na dzieci

Islandia tak jak większość krajów skandynawskich opracowała system podatkowy działający podbiegłym nadzworem organów finansowych, dla wszystkich tam zatrudnionych, bazując nainfomacji dostarczonej przez pracodawców. Pod pewnymi warkunkami, istnieje jednakmożliwość, by otrzymać od państwa wypłatę świadczeń na dzieci. Nawet do 6­ciu lat wstecz.
Zasiłek na dzieci w Islandii jest to świadczenie socjalne, które związane jest związane wysokością dochodów obojga rodziców. Korzyści przyznawane są na podstawie oceny
podatkowej rok po roku. Zasiłki na dzieci wypłacane są rodzicom dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Podstawowe warunki uzyskania zasiłku rodzinnego

Jeżeli jesteś obywatelem państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, maszdziecko poniżej 18 roku życia , mieszkałeś/łaś i pracowałeś/łaś w Islandii dłużej niż trzy miesiące,możesz być uprawniony do wypłaty świadczeń na dzieci.Podstawowym warunkiem ich uzyskania jest, legalny pobyt w Islandii ­ rejestracja w ewidencji ludności lub bycie przedmiotem opodatkowania z tytłu wykonywanej pracy i uzyskiwanego dochodu (podawanie zeznania podatkowego lub rozliczenia podatkowego przez pracodawcę), posiadanie ubezpieczenia w systemie zabezpieczenia społecznego Islandii.

Wymagane dokumenty:

 • Kopie aktów urodzenia dzieci
 • Dokument potwierdzający stan cywilny w roku z którego o zwrot będzimy się ubiegać (tj.akt ślubu wydany w aktualnym roku podatkowym)
 • Potwierdzenie lokalnego dochodu (w kraju ojczystym) dla obojga rodziców (zatwierdzona
 • Potwierdzenie składu czołnków rodziny i zameldowanie pod jednym adresem (ewidencja ludności)
 • Oryginalny dokument potwierdzający pobieranie lub nie pobieranie zasiłku na dziecko wkraju ojczystym, w damym roku podatkowym.


 • Ile czasu odejmuje cały proces?

  Średnio jest to 12­ - 14 tygodni od momentu w którym dokumenty zostaną wysłane, w zależności od czasu który potrzebuje urząd na rozpatrzenie sprawy.>

  Ile kosztuje usłga?

  Wynosi 22% od kwoty zwrotu. Jednak jest to nie mniej niż 99 EUR.
  Cena nie wklucza podatku VAT i opłat bankowych.