Zasiłek na dziecko z Holandii

Holandia - Zasiłek na dziecko

Nasi klienci mogą ubiegać się z nami również o zwrot zasiłku na dziecko z Holandii. Jeśli klienci ubiegali się o zasiłek na własną rękę możemy pomóc poradą.

W Holandii istnieją trzy rodzaje zasiłków na dziecko:
 • Kinderbijslag zależy tylko od ilości dzieci i ich wieku
 • Kindgebonden Budget zależy od rocznego dochodu
 • Kinderopvangtoeslag jest zwróceniem kwoty poniesionej na wydatki na dziecko jak na przykład centrum opieki nad dzieckiem (kindercentrum) lub opiekunka (gastouder)


Kto może otrzymać Kinderbijslag?
Obywatele krajów Unii Europejskiej, obywatele krajów Europejskiej Strefy Gospodarczej (EEA) oraz obywatele Szwajcarii, którzy płacą holenderskie ubezpieczenie społeczne (AKW) i mają dziecko (lub dzieci) poniżej 18 roku życia. Również jeśli osoba otrzymała zasiłek na dziecko w kraju pochodzenia, który jest niższy niż holenderski zasiłek, istnieje możliwość otrzymania różnicy w Holandii. Celem ubiegania się o zasiłek potrzebny będzie Burgerservicenummer dziecka. Jeśli nie posiadasz numeru musi się o niego ubiegać. Kinderbijlag jest wypłacany kwartalnie.

Kto może uzyskać Kindgebonden Budget?
Tylko ludzie uprawnieni do otrzymania Kinderbijslag mogą uzyskać Kindgebonden Budget i kwota zasiłku zależy od rocznego dochodu rodziców. Nie mogą oni zarobić więcej niż € 145.136 za dany roku (in 2019), aby być uprawnionym do zasiłku. Kindgebonden Budget jest wypłacany miesięcznie.  

Kto może otrzymać Kinderopvangtoeslag?
Jeśli płacisz za opiekę na dziecko rząd holenderski może zwrócić Ci koszty tych wydatków maksymalnie do 7.5 euro za godzinę, lub 230 euro za miesiąc za każde dziecko.

Ile czeka się na otrzymanie zasiłku na dziecko?
Czas oczekiwania wynosi średnio o 6 do 9 miesięcy.

Jakie dokumenty są potrzebne?
Aby otrzymać Kinderbijslag:
 • Kopie aktów urodzenia wszystkich dzieci poniżej 18 roku życia
 • Kopia aktu ślubu
 • Kopia dokumentu Jaaropgaaf/Jaaropgave

 • Aby otrzymać Kindgebonden Budget:
 • Decyzja z urzędu SVB, że jesteś uprawniony do otrzymania Kinderbijslag

  Aby otrzymać Kinderopvangtoeslag:
 • Faktura lub kontrakt potwierdzające wydatki na opiekę

 • Ile pieniędzy mogę otrzymać?
 • Kinderbijslag w 2019 roku (kwartalnie):

 • Wiek dziecka 0-5 6-1112-17
  Maksymalna kwota na dziecko

  219,97 €

  267,10 €

  314,24 € • Kindgebonden Budget w 2019 roku (rocznie):
 • Jeśli otrzymujesz jeden zasiłek na dziecko możesz starać się również o otrzymania drugiego (Belastingdienst). Zasiłek ten przysługuje rodzinom o niskim dochodzie. Uprawnienia do otrzymania zasiłku zależą od dochodu rodziny. Kwota zasiłku waha się od 1166 Euro do 3139 Euro rocznie

  Jaki jest maksymalny wiek dziecka?
  Zasiłek mogą otrzymać dzieci poniżej 18 roku życia.

  O ile lat wstecz mogę ubiegać się o zwrot?
  Możesz ubiegać się o zasiłek tylko za ubiegły rok do 15 września.

  Ile wynosi opłata za usługę?
  Opłata za usługę wynosi 199 EUR
  Opłata nie zawiera podatku VAT.