Tyskland - barnetrygd - - Kindergeld

Page Title

Barnetrygd fra Tyskland

Våre kunder kan også gjelde for oss for barnebidrag fra Tyskland. I tilfelle at kundene har søkt på egen hånd, kan vi gi dem konsultasjon.
I 2012, Tyskland utbetalt ytelser til de 14 millioner barn i det totale beløp på EUR 33 milliarder. Så hvorfor ikke søke om dine fordeler?

Hvem kan få barnebidrag fra Tyskland?


Alle som har oppholdstillatelse i Tyskland har lov til å få barnebidrag. Unntak gjelder for alle borgere av EU, Sveits, Serbia, Montenegro, Bosnia og Hercegovina, Algerie, Kosovo, Marokko, Tunisia og Tyrkia. For disse landene tillater ikke nødvendig.

Hvor lang tid tar det å få barnetrygd?


Det tar fra seks til ni måneder i gjennomsnitt.

Hvor mye penger kan jeg få?


Du kan få 184 euro i måneden for første og andre barn, € 190 for tredje barn og € 215 for hver neste.

Hva er maksimal alder på barn?


Maksimal alder er 18 (25 hvis barnet er en student.)

Hvor mange år tilbake kan jeg søke om barnetrygd?


Du kan bruke fire år.

Hva er vårt bidrag?


199 EUR.