Luxembourg skatteoppgjørSkatteoppgjør fra Luxembourg


Alle ansatte og selvstendig næringsdrivende som mottar en form for inntekt arbeids i Luxembourg er juridisk forpliktet til å betale 8-40% skatt på sine inntekter. På den annen side, har du rett til å kreve tilbake noe skatt du har betalt av regjeringen dersom du ønsker å forlate landet.

Hva er certificat de Godtgjørelse / Certificat de salaire ou de Pension?


Certificat de Erstatning / certificat de salaire ou de Pension er dokumentet hver arbeidsgiver må gi deg på slutten av inntektsåret eller slutten av arbeidsforholdet. Det gir det totale beløpet du har tjent fra din arbeidsgiver og skatte arbeidsgiver betalt den skatt fra inntektene. Hold dette dokumentet trygg hvis du bestemmer deg for å forlate landet, og søke om skatteoppgjør, vil vi bruke det og det vil sikkert øke hastigheten på skatteoppgjør prosessen.

Hvor mange år tilbake kan jeg søke om skatteoppgjør?

Du kan sikkerhets tilbakebetaling til ett år fra søknadstidspunktet.

Hvor lang tid tar det å få min skatteoppgjør?

I gjennomsnitt tar det seks måneder til ett år fra det tidspunkt dokumentene blir sendt til Skatteetaten.

Hvor mye er serviceavgift?

The price is 10% from the refunded amount. There is a minimum fee of 58 EUR.
Prisen inkluderer ikke merverdiavgift eller bankgebyrer!