Наплата на данок на доход во СловачкаНаплата на данок на доход во Словачка


Сите вработени кои работат во Словачка плаќаат 19% данок на своите приходи и тие имаат право под одредени услови да ги добијат нивните платени даноци назад.
Мора да бидете сигурни дека кога ќе ја напуштите Република Словачка, сте добиле "Potvrdenie о príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, о preddavkoch na Дан, о daňovom bonuse na vyživované Deti za obdobie ..." формулари од сите ваши работодавци. Ова е важен документ кој треба да го аплицирате за враќање на данок.

Што е Potvrdenie формулар ?

Potvrdenie формулар е годишен преглед што ќе добиете од вашиот работодавец на крајот на финансиската даночна година или во текот на годината, ако го напуштате вашиот работодавец. Тоа го покажува вкупниот износ кој сте го заработиле од вашиот работодавец и исто така го прикажува износот на данокот, кој вашиот работодатец го одзема од вашата заработувачка и го плаќа на даночнита управа.

Колку години наназад, можам да аплицираам за враќање на данок?

Може да се аплицира се до 3 години во Република Словачка.

Колку време е потребно за да се добие наплата?

Во просек помеѓу 4-6 месеци од времето вашите документи се испратени на даночните власти, зависи од времето за обработка на приходи.

Колку е цената на услугата?

Цената е 10% од износот на рефундираните износи. Постои минимален надомест од 50 евра.
The price is 22% from the refunded amount. There is a minimum fee of 99 EUR.
Цената не вклучува ДДВ или банкарски трошоци!