This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By using the Dendax website you are consenting to our use of cookies in accordance with our Policy.

Наплата на данок на доход во ЛуксембургНаплата на данок на доход во Луксембург


Сите вработени и самовработени лица кои добиваат некој вид на приход од работа во Луксембург се законски обврзани да плаќаат 8-40% данок на добивка на нивната заработувачка. Од друга страна, го имате правото да тврдите.

Што е Certificat de Remuneration/Certificat de Salaire ou de Pension?

Certificat de Remuneration/Certificat de Salaire ou de Pension е документ кој секој работодавец треба да ви го дада на крајот на даночната година или на крајот на работниот однос. Во неа се наведува вкупниот износ кој сте го заработиле и износот на данокот кој вашиот работодавец го плаќа во даночната управа за вашите приходи. Чувајте го овој документ во случај да одлучите да ја напуштите земјата и да аплицирате за враќање на данокот, со негово користење сигурно ќе се забрза процесот на враќање на средствата.

Колку години наназад, можете да аплицирате за враќање на данок ?

Можете да аплицирате 1 година од датумот на примена.

Колку долго ќе потрае враќањето на данок ?

Во просек од 6 месеци до 1 година од денот кога вашите документи се испратени до даночните органи .

Колку е цената на услугата ?

The price is 10% from the refunded amount. There is a minimum fee of 58 EUR.
Цената не вклучува ДДВ или банкарски трошоци !