Наплата на данок на доход во Германија


Оданочувањето на приходот на поединецот во Германија е прогресивно, со други зборови, колку е поголем приходот, толку е повисока стапката на данок што треба да се плати. Германските даночни стапки за поединци се помеѓу 14% и 45%.Годишен оданочен приход


Даночен надомест

0 - 8,820 €

0 %

8,821 - 54,057 €

14 %

54,058 - 256,303 €

42 %

256,304 € и погоре

45 %Сите вработени и самовработените лица треба да плаќаат данок на приход. Поединец кој станува "постојан жител" ќе има даноци пресметани на неговиот приход од Германија и во странство. Странски жител кој е вработен во Германија плаќа даноци само на приход заработен во Германија.


Вработените се обврзани да ги одбиваат обврските за данок, данок на добивка и социјална сигурност на месечна основа од приходи остварени како дел од плата. Исто така, мора да плаќате данок во црква ако сте припадници на религиозна заедница која ја наплаќа. Даночните пријави се наплаќаат до крајот на мај следната година и просечниот износ на наплата е 2125 евра


Најверојатно сте подобни за враќање на данокот ако: 
1) сте работеле во Германија помалку од една календарска година - на пример, работеле како сезонски работник или сте имале прекин помеѓу две работи или сте почнале да работите во март, оставивте работа во ноември 
2) работеле за повеќе од еден работодавач во текот на една година 
3) работеле за двајца или повеќе работодавци во исто време 
4) патувале

Кои даноци може да се повратат и колку време е потребно?

Ние можеме да ви помогне во рефундирање на данокот на доход и тоа трае во просек од 4 до 6 месеци за целиот процес. Ние, исто така може ви помогнеме да го добиете детскиот надомест за поддршка на вашите деца, само во случај на деца помлади од 18 (или 26 години во случај тие да студираат на универзитет.

Дали е возможно да се поврати данокот за социјални и пензиски придонеси (социјални и пензиски придонеси)?

Hе е можно да се добие поврат на овие даноци за граѓаните на ЕУ на возраст под 65 години. Можно е ако имате најмалку 65 години или било кој граѓанин кој не е членка на ЕУ. Дознајте повеќе овде!

Исто така, обезбедуваме враќање даноци на оние кои работат во Германија како самовработени (Selbstständige Arbeit)

Aко редовно плаќате аконтација на даноци или имате годишен приход (не промет) од повеќе од 17.500 евра, можеме да ви помогнеме да ги пополните даночните пријави. Ќе ни треба само секоја фактура што ја издадовте или прифаќате.

Што е Lohnsteuerbescheinigung?

Lohnsteuerbescheinigung / LBS / е резиме кое ги прикажува приходите и даноците на вработените кои ги имаат стекнато во текот на годината од страна на работодавачот. Оригиналниот LBS не треба да биде приложен кон даночната пријава, освен ако работодавачот пренесува податоците до даночната управа по електронски пат. Lohnsteuerbescheinigung се издава од страна на работодавачот, на крајот на работниот однос или на крајот на даночната година.

Што треба да правам ако немам Lohnsteuerbescheinigung LBS?

Треба да се јавите на работодавачот кoj што е законски обврзан да ви издаде копијаDendax може да ви ги издаде документите стекнати од вашиот работодавец.

Колку години наназад може да поднесам барање за враќање на данокот ?

Во Германија можете да го повратите данок се до 4 години од моментот на аплицирање (во исклучителни случаи и до 7 години).
Просечната сума за рефундирање од Германија е 2125 евра!

Колку време е потребно додека да се добие наплатата ?

Тоа може да потрае и до 6 месеци додека не се добие повраток на данокот на доход. Конечната одлука зависи од Германската Даночна управа.

Колку е цената на услугата?

The price is 13% from the refunded amount. There is a minimum fee of 50 EUR.
Цената не вклучува ДДВ или банкарски трошоци!