Наплата на данок на доход од БелгијаНаплата на данок на доход од Белгија


Сите вработени и самовработени лица кои работат во Белгија плаќаат 25-50% данок на добивка на нивната заработувачка. Стапката на која се оданочуваат зависи од тоа колку вие заработувате. Сите резидентни даночни обврзници или нерезиденти кои работат повеќе од 183 дена во даночната година во Белгија потребно е да поднесете даночна пријава. Ние ви препорачуваме дека треба да поднесете даночна пријава за да бидете сигурни дека вашите даночни работи се во ред во случај да сакате да се вратите во Белгија на работа.

оданочен приход

данок

0 to 11,070 €

25 %

11,070 to 12,720 €

30 %

12,720 to 21,190 €

40 %

21,190 to 38,830 €

45 %

38,830 € и погоре

50 %


Што е Loonfiche 281,10 / Fiche de Remuneration формулар?

Loonfiche 281,10 / Fiche de Remuneration формулар е годишната сметка или резиме кое што го добивате од вашиот работодавец на крајот на даночната година. Тоа го покажува вкупниот износ кој сте го заработиле од вашиот работодавец и износот на данокот кој вашиот работодавец го плаќа во даночната управа за вашите приходи.

Колку години наназад, можам да аплицираам за враќање на данок ?

Mожете да аплицирате се до 3 години од денот на вашето апликацирање

Детски додатоци

Белгија плаќа десетици милијарди евра како детски додаток секоја година.Ако имате деца, исто така сте најверојатно подобни! Дознајте повеќе овде.

Колку долго пред да се добие мојата наплата?

Bо просек од 6 месеци до 1 година од денот на испраќање на вашите документи во даночните власти , процесот зависи од времето за обработка на приходи.