ПЕНЗИОНИРАЊЕ НА ГЕРМАНИЈА


Пензионирање на Германија 

граѓаните кои не се членки на ЕУ можат да ги враќаат своите германски пензиски придонеси (околу 9,5% од платата) 2 години по напуштањето на Европа, ако тие биле платени во пензиски фонд за период под 5 години. Само месеци во кои е направен придонес се смета за овој период и се враќаат само придонесите на вработените, а не на работодавецот. Треба исто така да бидете свесни дека работата во други земји на ЕУ може да се смета за период од 5 години.

Колку години назад можам да барам враќање на пензијата?

Може да аплицирате за наплата на неподигнати пензии до 1995 година.

Колку долго треба да чекам? 

Може да потрае до 6 месеци додека не добиеш пензија. Конечната одлука е до германската пензиска служба.

Кои документи се потребни за аплицирање?


За да аплицирате за наплата на германски пензиски надомест, треба да имате копија од вашата:

1) Даночен сертификат за плати (Lohnsteuerbescheinigungили налог (payslip) за секоја година

2) Регистрација и одјава од Германија

3) ПасошШто треба да направам ако немам Даночен сертификат за плати?

Мора да го контактирате работодавецот бидејќи работодавците се законски обврзани да ви дадат замена. Dendax може да ги добие документите од вашиот работодавецКолку е цената за услугата?

The price is 0% from the refunded amount. There is a minimum fee of 0 EUR.. Цената не вклучува ДДВ или банкарски трошоци!