ДАНОЦИ ВО НОРВЕШКАСите вработени кои работат во Норвешка и плаќаат данок на доход имаат право да добијат даночни поврати од нивните преплатени даноци. Граѓаните од други земји, кои работат во Норвешка, најчесто имаат право да вратат дел од платени даноци. Висината на даноците (процентот со кој се оданочува вашиот приход) е напишан на "Даночна карта" (Skatekort).
"Норвешките даноци се обработуваат централно и Претходно пополнетата даночна пријава" е испратена од Даночната служба директно на секој вработен за проверка. Ве молиме бидете сигурни дека добивте "претходна пополнета даночна пријава (Selvangivelse)" или на крајот еден од овие документи по вашето пристигнување: 
  • Прелиминарен преглед на даноците што треба да се платат (Forelopigoversikt over skatter)
  • Даночна пресуда (Skatteoppgjor)

Можете исто така да добиете уштееден документ "Lonns- ogtrekkoppgave" - ​​потврда за платени приходии даноци. Исто така, треба да имате идентификациски број (Fodselsnummer) за дакомуницирате со норвешката даночна служба или на крајот "Привремен број" (D-број).

Кои документи треба да поднесамданочна пријава и да поднесам барање за наплата на данок од Норвешка?

Првенствено ви е потребен норвешкиидентификациски број (Fodselsnummer) или евентуален привремен број (D-број). Вемолиме пратете ни "Lonns- ogtrekkoppgave - потврда за платени приходи иданоци" и "Претходно исполнета даночна пријава (Selvangivelse -ако ја имате.

Што е Selvangivelse?

Selvangivelse е годишната изјава што ја добивате однорвешката даночна служба на крајот на секоја даночна година. Содржипрелиминарна пресметка на даночната обврска која се пресметува од информациитеод работодавачите, банките, државните служби итн.

Исто така го прикажува вкупниот износ на заработени пари,износот на даноците платени од вашиот работодавец и даночните одбивања на коиимате право.

Колку години назад можам да аплицирам за наплата на данок?

Можете да аплицирате 3 години назад.

Колку време е потребно за да се добие наплата?

Во просек, од 4 до 6 месеци од времето на испраќање надокументите до даночните власти. Вистинското време зависи од времето напроцесот на даночната канцеларија.

Колку е цената за услугата?

Цената е 80 евра.
Во цената не е вклучен ДДВ или банкарски трошоци!