IRSKA - POVRAT POREZA
Povrat poreza na dohodak iz Irske

Ako ste zaposlenik, uobičajeno je da plaćate porez sa PAYE (Pay As You Earn – plaćaj kako zaradiš). Svaki put kad je uplaćena plaća, vaš poslodavac skine porez na dohodak (IT), socijalno osiguranje (PRSI) i univerzalnu socijalnu naknadu (USC). Ove se svote plaćaju direktno poreznoj upravi.


Svota irskog poreza koji placate ovisi o:

  • Vašem prebivališnom status
  • Izvoru vašeg dohotka
  • Gdje izvršavate vase obveze ili vašu trgovinu, profesiju ili zaposlenje

Koji porezi mogu biti skinuti s vašeg prihoda?

Porez na dohodak – stope variraju od 20 do 40% vašeg dohotka

USC (univerzalna socijalna naknada) . Ako je vaš totalni dohodak u 2017. godini 13.000€ ili manje, ne placate USC. Ako je dohodak viši od 13.000€, plaćate USC na vaš puni dohodak i stopa poreza varira od 0.5 do 8 % (stope poreza koje vrijede za poreznu godinu 2017.)

PRSI (socijalno osiguranje) – dobrovoljno osiguranje

Kako ćete znati jeste li smatrani osobom s trajnim prebivalištem za svrhe obračuna poreza? 

Smatra se da imate stalno prebivalište u Irskoj za svrhe obračuna poreza, ako ste boravili u Irskoj tijekom 183 dana ili više tijekom porezne godine ili / 280 dana ili više tijekom porezne godine zajedno sa prethodnom poreznom godinom, s minimumom od 30 dana u svakoj godini.

Za ove “testove” dan znači bilo koji dio bilo kojega dana.


Na koje tipove dohotka se plaća porez na dohodak?

Ako ste porezni obveznik s prebivalištem u Irskoj za poreznu godinu, plaćate irski porez na vaše dohotke diljem svijeta i na sav ostvareni prihod tijekom godine u pitanju. Svjetski prihod je totalni prihod koji ste zaradili bilo gdje u svijetu tijekom porezne godine.

Porezni krediti 

Svaki porezni obveznik može dobiti snižene porezne stope kreditima ili pozajmicama.


Mogu li ja zatražiti porezni kredit?

 Državljani članica EU ili državljani

  • Ako je najmanje 75% vašeg svjetskog prihoda oporezivo u Irskoj, dobivate pune porezne kredite na kumulativnoj osnovici
  • Ako je manje od 75% vašeg svjetskog prihoda oporezivo u Irskoj, mogli biste dobiti dio poreznog kredita

Državljani zemlje koja ima dogovor o porezu s Irskom

Ako je vaš jedini izvor prihoda irski, dobit će te pune porezne kredite na kumulativnoj osnovici

Ostale osobe bez prebivališta 

Sve ostale osobe bez prebivališta ne dobivaju nikakve porezne kredite


Tijekom vašeg boravka u Irskoj morate: 

  • Prijaviti se za Osobni Javni Broj (PPS) u Odjelu za Socijalnu i obiteljsku brigu, koji vas identificiraju kao poreznog obveznika
  • Obavijestiti vašeg poslodavca o vašeg PPS broju kada ga dobijete

Koji su dokumenti potrebni za ispunjavanje prijave za povrat poreza?

Form P45 – ovaj dokument dobivate od vašeg poslodavca kada završite s radom tijekom porezne godine

Form P60 – dokument uvjerava o svim prihodima u godini, porezu i USC skinutom s vaših primanja. Ovaj dokument uvijek dobivate krajem porezne godine.

Koliko dugo traje proces povrata?

Vrijeme obrade ovisi o zahtjevima vlasti i može se razlikovati. Generalno, vrijeme obrade je oko 3 do 4 mjeseca.