Σλοβακια Επιστροφη ΦορουΕπιστροφή Φόρου Εισοδήματος από τη Σλοβακία

Όλοι όσοι εργάζονατι στη Σλοβακία πληρώνουν 19% φόρο εισοδήματος και έχουν το δικαίωμα θπό προϋποθέσεις να πάρουν επιστροφή φόρου.
Πρέπει να βεβαιωθείτε ότι όταν φύγατε από τη Σλοβακία, παραλάβατε το  “Potvrdenie o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň, o daňovom bonuse na vyživované deti za obdobie…” από όλους τους εργοδότες σας. Αυτό το έγγραφο είναι απαραίτητο να το έχετε για να αιτηθείτε επιστροφή φόρου.

Τι είναι το Potvrdenie?

Potvrdenie είναι η ετήσια δήλωση των συνολικών αμοιβών σας που παραλαμβάνεται στο τέλος του φορολογικού έτους από τον εργοδότη σας ή κατά τη διάρκεια του έτους εάν σταματήσετε την εργασία σας νωρίτερα. Παρουσιάζει το συνολικό ποσό των αμοιβών σας και διαχωρίζει το ποσό του φόρου, το οποίο ο εργοδότης σας αφαίρεσαι και πλήρωσε στην εφορία. 

Πόσα χρόνια πίσω μπορώ να αιτηθώ γιαι επιστροφή φόρου?

Μπορείτε να αιτηθείτε μέχρι 3 χρόνια πίσω.

Πόσος καιρός απαιτείται για να πάρω πίσω την επιστροφή?

Κατά μέσο όρο, 4 με 6 μήνες από τη στιγμή που τα διακιολογητικά σας αποσταλλούν στην Εφορία και ο χρόνος ποικίλει ανάλογα την υπόθεση.

Ποιά είναι η αμοιβή της υπηρεσίας?

Η τιμή είναι 22% από το επιστραφέν ποσό. Υπάρχει ελάχιστη χρέωση 99 EUR.
Η τιμή δεν συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ και τραπεζικές χρεώσεις!