Οι Συνεργατες μας

Οι συνεργάτες της Dendax είναι εταιρείες από έξι ηπείρους. Η Dendax βρίσκεται σε άριστες συνεργασίες με πολλά Work and Travel γραφεία, HR εταιρείες, γραφεία πρόσληψης, χορηγούς visa και συμβούλους, μη κυβερνητικές οργανώσεις, πανεπιστήμια, τράπεζες και πολλούς άλλους.
Εμείς επεκτείνουμε συνεχώς το δίκτυο των εταιρικών σχέσεων και Θα χαρούμε να συνεργαστουμε με εταιρείες από όλο τον κόσμο!